Uvod v angleško psiholingvistiko

Uvod v angleško psiholingvistiko

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Sicherl Eva

Vsebina

Pri predmetu uvedemo študente v osnove psiholingvistike in obravnavamo posamezna poglavja s tega področja. Poudarek je na temah kognitivnega jezikoslovja, predvsem na jezikovnem razumevanju, produkciji in pomnjenju ter na interakcijah, ki se pojavljajo med prvim in drugim jezikom.