Uvod v angleško psiholingvistiko

Uvod v angleško psiholingvistiko

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Sicherl Eva

Pri predmetu uvedemo študente v osnove psiholingvistike in obravnavamo posamezna poglavja s tega področja. Poudarek je na temah kognitivnega jezikoslovja, predvsem na jezikovnem razumevanju, produkciji in pomnjenju ter na interakcijah, ki se pojavljajo med prvim in drugim jezikom.

- Aitchison, J. 1989. The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics. 3rd edn. London: Routledge.
- Aitchison, J. 1987. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford: Basil Blackwell.
- Gleason, J.B. in N.B. Ratner. 1997. Psycholinguistics. New York: Harcourt Brace College Publishers.
- Garman, M.A. 1991. Psycholinguistics. Cambridge: CUP.
- Ungerer F. in H.J. Schmid. An Introduction to Cognitive Linguistics. 1996. Harlow, Essex: Addison Wesley Longman Ltd.
- Dirven, R. in M. Verspoor. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. 1998. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.