Izbrana poglavja iz kitajske literature

Izbrana poglavja iz kitajske literature

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Vrhovski Jan, red. prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Pregled in analiza moderne kitajske književnosti (najvidnejši avtorji in temeljna literarna dela), ki temelji na interpretaciji v luči posamičnih zgodovinsko pogojenih političnih, religioznih, filozofskih in estetskih smernic.
Povezava nove funkcije literature z naprednimi reformnimi in revolucionarnimi gibanji, ki so privedli do ustanovitve L. R. Kitajske. Vplivi zahodnih, zlasti ruskih literarnih tokov na razvoj moderne kitajske književnosti.