Izbrana poglavja iz kitajske literature

Izbrana poglavja iz kitajske literature

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. - razisk. Grčar Mina, prof. dr. Rošker Jana

Pregled in analiza moderne kitajske književnosti (najvidnejši avtorji in temeljna literarna dela), ki temelji na interpretaciji v luči posamičnih zgodovinsko pogojenih političnih, religioznih, filozofskih in estetskih smernic.
Povezava nove funkcije literature z naprednimi reformnimi in revolucionarnimi gibanji, ki so privedli do ustanovitve L. R. Kitajske. Vplivi zahodnih, zlasti ruskih literarnih tokov na razvoj moderne kitajske književnosti.

- Denton A. Kirk, ur. 1996. Modern Chinese Literary Thought. Writings on Literature 1893-1945. Stanfor, California: Stanford University Press
- Der-Wei Wang, David. 2004. The Monster That Is History – History, Violence and Fictional Writing in Twentieth-Century China. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press
- Doleželova-Velingerova, Milena, ur. 1988. A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949. The Novel. Leiden
- Goldman, Merle in Lee, Leo Ou-Fan, ur. 2002. An Intellectual History of Modern China. Cambridge: Cambridge University Press
- Lau, Joseph S.M. in Goldblatt, Howard, ur. 1996. The Columbia Anthology of Modern Chinese Literature. New York: Columbia University Press
- Lavrač, Maja. 1987. Sužnjevo srce. Moderne kitajske novele. Ljubljana: Mladinska knjiga
- Lu, Xun. 2008. Dnevnik nekega norca in druge zgodbe. Ljubljana: Zamik
- McDougall, Bonnie S. in Kam, Louie. 1997. The Literature of China in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press