Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine

Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Repe Božo

Vsebina

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina so različna vprašanje iz sodobne obče zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja slovenske zgodovine od leta 1918 dalje.