Jezik B v praksi 4

Jezik B v praksi 4

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Lacova Hana

Vsebina

Poglabljanje znanja o strukturi ciljnega jezika, izražanje različnih stavčnih razmerij in njihovo parafraziranje, uporaba poročanega govora, poznavanje naslonskega niza.
Nadgradnja leksikalnega fonda iz različnih, tudi strokovnih področij.
Obdelava zahtevnejših konverzacijskih tem s poudarkom na razvijanju spretnosti diskutiranja, vrednotenja, komentiranja ipd.
Izpopolnjevanje zmožnosti ustreznega in individualiziranega jezikovnega odziva v novih govornih položajih.
Branje in pisanje besedil srednje zahtevnostne stopnje.
Obvladovanje pravil pravopisa ciljnega jezika.
Spodbujanje samostojnega dela študentov.