Jezikovne vaje 1

Jezikovne vaje 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Retelj Andreja, doc. dr. Valenčič Arh Urška, lekt. Leskovec Christiane, lekt. mag. Vremšak Richter Vanda

Vsebina

Besedišče področij in komunikativna izhodišča:
osebna identiteta, stanovanje in bivanje, vsakodnevno življenje, prosti čas in različne interesne dejavnosti, medčloveški odnosi, izobraževanje, dežela in ljudje, mladina.

Tip diskurza in in besedil:
opisno (komentarji, opis okolja, predstavitve člankov), pripovedno (doživljajski opisi, zgodbe, poročila, dokumentarne vsebine), razlagalno (povzetki, interpretacije), informativno (propagandno gradivo) in argumentativno (komentarji, prednosti in slabosti, mnenja, formalna debata).

Slovnica:
Slovnične strukture se navezujejo na predavanja iz morfologije v komunikativnem kontekstu. Posamezna poglavja iz pravopisa in skladnje omogočajo razvijanje sposobnosti analize in tvorjenja preprostih stavčnih struktur
Jezikovne vaje so naravnane tako, da omogočajo samostojno učenje, ki vodi tudi do usvajanja zapisanih kompetenc.