Klasična kitajščina 2

Klasična kitajščina 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: Ji Hongfang, prof. dr. Rošker Jana

Nadgradnja in izpopolnitev teoretskega znanja o slovničnih, semantičnih in morfoloških posebnostih klasične kitajščine, ki ga študentje in študentke pridobijo v predavanjih in iz učbenika klasične kitajščine. Poleg tega se študentje in študentke aktivno vključujejo v skupno branje kompleksnejših besedil, napisanih v klasični kitajščini. Pri tem gre za besedila treh različnih obdobij:
1. besedila iz obdobja dinastije Zhou (4. stol. pr.n.št.) do dinastije Han (2. stol. pr.n.št)
2. besedila iz obdobja Šestih dinastij (2. stol.) do dinastije Song (10. stol.)
3. besedila iz obdobja dinastije Ming (13. stol.) do konca dinastije Qing (1911)

Obravnavana besedila sodijo k naslednjim osnovnim vsebinskim sklopom:
1. Zgodovinska besedila
2. Filozofska besedila
3. Literarna besedila
4. Uradna in administrativna besedila
5. Naravoslovna in protoznanstvena besedila
6. Teoretska in metodološka besedila

- Ge Maochun, ur. 1985. GudaiHanyuchangyongzidian. ???????? (Slovar najpogostejših besed klasične kitajščine). Beijing: Beijing renmin chubanshe.
- Li, Haiyan. 2000. Uvod v klasično kitajščino (prevedla in uredila Jana S.Rošker), FF Ljubljana, 2000.
- Lun yu (Pogovori). 2001. V: Lun yu, Mengzi, (ur. in kom. Liu Hongzhang, Yang Qingju). Beijing: Huaxia chubanshe. Str. 1–149.
- Xu Zongcai. 2004. Gudai Hanyu (Classical Chinese) Book 2. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.