Digitalna knjižnica

Na tem mestu so zbrani različni informacijski viri, ki pokrivajo znanosti zastopane na Filozofski fakulteti. Razdeljeni so po tipih virov. V vsaki skupini so viri navedeni na vrhu strani skupaj s področjem, ki ga zastopajo. Več informacij o posameznem viru se nahaja pod več informacij.

Pri uporabi informacijskih virov upoštevajte pogoje uporabe informacijskih virov.

COBISS+

 • skupni katalog knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS
 • namenjen je vsem uporabnikom, ki iščejo relevantne informacije ali gradivo, ki je na voljo v slovenskih knjižnicah, tudi če gre za elektronsko gradivo

Katalog OHK FF

 • katalog OHK FF je del kataloga COBISS+, ki zajema vso gradivo v knjižnicah OHK FF

DiKUL-Katalog informacijskih virov

 • portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL) omogoča iskanje informacij v globalnem indeksu orodja za odkrivanje informacij EBSCO Discovery Service, kakor tudi  v lokalnih zbirkah (katalogih knjižnic UL, repozitoriju UL, digitalnih zbirkah visokošolskih in drugih del ipd.), ki bodo vključene postopoma

ADZ.SI - Akademska digitalna zbirka Slovenije

 • vsebuje podatke več milijonov različnih elektronskih virov svetovnih založnikov, digitalnih repozitorijev in tiskanih virov, ki so naročeni v slovenskih knjižnicah
 • uporabnikom je omogočeno iskanje odprtodostopnih in licenčnih elektronskih vsebin s povezavami do gradiv
 • iskanje je omogočeno vsem, dostop do polnih besedil pa je omogočen na osnovi IP-naslova institucije ali preko oddaljenega dostopa
 • v trenutni verziji je avtoriziran dostop omogočen le na osnovi IP-naslova institucije, oddaljeni dostop še ni podprt

Catalogue du Systeme universitaire de documentation - SUDOC

 • katalog, ki služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih francoskih univerzitetnih knjižnic
 • obsega bibliografske podatke o monografijah, disertacijah, serijskih publikacij, vključno z lokacijskimi podatki (7 milijonov zapisov)
 • zajema bibliografske podatke z abstrakti o disertacijah ohranjenih v Franciji od leta 1972 dalje (od 1983 medicina, od 1990 veterina)

 

Mrežnik

 • portal Narodne in univerzitetne knjižnice z več kot 200 izbranih elektronskih informacijskih virov, ki so namenjeni iskanju znanstvene, strokovne in študijske literature
 • prosto in odprto dostopni viri so na voljo vsem obiskovalcem portala, licenčni pa izven prostorov knjižnic (prek oddaljenega dostopa) le članom knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK po predhodni prijavi
 • nekateri licenčni viri so na omenjeni način dostopni le študentom in osebju UL
 • viri, do katerih je možen oddaljen dostop in pogoji dostopa, so zbrani na posebnem seznamu.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

 • CEEOL je vodilni ponudnik znanstvenih e-revij in e-knjig s področja humanistike in družboslovja Srednje in Vzhodne Evrope

 

EARL - East Asia Resource Library

 • raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) je osrednji repozitorij za tiskane in digitalne vire iz Vzhodne Azije
 • ponuja znanstveno in strokovno literaturo ter drugo študijsko gradivo (elektronske baze podatkov, digitalizirano gradivo)
 • več informacij o korejskih, tajskih, japonskih in tajvanskihe bazah najdete pod E-viri in zbirke po področjih (Azijske študije)

Worldcat

 • javno dostopen vzajemni katalog (OPAC) gradiv v zbirkah več kot 72.000 knjižnic iz 170 držav sveta.
 • vsebuje preko 300 milijonov bibliografskih zapisov knjig, revij, člankov, zemljevidov, notnih zapisov, cedejev, audio in video gradiva, spletnih vsebin in drugega klasičnega ali digitalnega gradiva v več kot 470 jezikih
Listkovni katalog Oddelka za muzikologijo 1965-2000
 • predstavlja pregled nad gradivom knjižnice Oddelka za muzikologijo pridobljenim pred 1991

Open Access Button

Open Acess ikona

 

 

Legenda dostopnosti:

PROSTO - prosti dostop

FF in OD - uporaba je mogoča na vseh računalnikih v knjižnici in na fakulteti, ob tem pa tudi prek oddaljenega dostopa (za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani OHK, NUK, CTK in drugih knjižnic na Univerzi v Ljubljani). Potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ju dobite pri knjižničarju.

FF - dostopno z računalniki na lokaciji Filozofske fakultete UL.

UL - dostopno z računalniki na lokaciji Univerze v Ljubljani.

Pri uporabi informacijskih virov upoštevajte pogoje uporabe informacijskih virov.

Ime vira in opis

Dostop

L’Année philologique

 • pokriva področje grške in rimske civilizacije (klasična filologija, patristika, grška in rimska zgodovina, umetnost, arheologija z numizmatiko in epigrafiko, filozofija, religija, mitlogija, glasba, znanost),
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi s povzetki
FF in OD

Academic Search Complete

 • namenjena je iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov z različnih znanstvenih področij
 • pokriva področja humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike.
 • obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 17.000 znanstvenih časopisov, revij, magazinov in celotna besedila člankov iz več kot 8.000 naslovov časopisov
 • besedila so na voljo od leta 1887 do danes
FF in OD

Baza okoljskih virov in literature

 • pokriva področje družboslovja in okoljevarstva
 • baza zajema zaključna dela študentov (diplomske naloge, magistrske naloge, doktorske disertacije) Univerze v Ljubljani, ki so v okviru Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Pravne fakultete, Fakultete za upravo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje nastala v obdobju 2010–2018
 • zajema novejšo okoljsko produkcijo mentorjev zaključnih del študentov omenjenih fakultet
 • zajema okoljsko produkcijo (strokovne monografije, zbornike, članke) fakultetnih in drugih založb ter znanstvenih revij
 • zajema produkcijo nevladnih okoljskih organizacij

PROSTO

Communication & Mass Media Complete

 • bibliografska zbirka je namenjena pregledu strokovne literature, povezane s komunikacijami in mediji
 • Vključuje bibliografske zapise za več kot 620 revij. V celotnem besedilu lahko preberemo okoli 500 revij (približno polovica brez omejitve dostopa do najnovejših letnikov)

FF in OD

CAIRN

 • Prostodostopna zbirka francoskih znanstvenih revij in elektronskih knjig s področja humanistike in družboslovja v angleškem in francoskem jeziku
PROSTO

DOAJ - Directory of Open Access Journals

 • vsebuje okrog 12.000 prosto dostopnih revij z vseh področij znanosti, medicine, družbenih ved in humanistike

PROSTO

Emerald Insight

 • portal omogoča dostop do zbrike Emerald Premier, ki vsebuje 308 revij s področij ekonomije, trženja, logistike, strojništva, izobraževanja, informacijskih ved, turistike, organizacijskih ved, zdravstva in okoljskih ved
 • dostopnih je tudi 50 knjig (večinoma slovenika) s področja ekonomije, izobraževanja, turistike, organizacijskih ved...
 • ugodnosti pri objavljanju v revijah založnika Emerald: zlati odprti dostop in zeleni odptrti dostop

FF in OD

ERIC

 • pokriva področje vzgoje in izobraževanja
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi in povezave do celotnih besedil iz 980 časopisov, raziskovalnih in tehničnih poročilih, prispevkih z konferenc, knjigah, disertacijah, besedila "ERIC Digests" itn. od leta 1966 dalje
FF in OD

Europeana

 • navdušencem nad kulturno dediščino, strokovnjakom, učiteljem in raziskovalcem zagotavlja digitalni dostop do vsebin Evropske kulturne dediščine
 • dostop do več milijonov primerkov kulturne dediščine iz inštitucij po celotni Evropi (umetniška dela, knjige, glasba in videoposnetki o umetnosti, časopisi, moda, znanost, šport…)
PROSTO

Gallica

 • digitalna knjižnica francoske nacionalne knjižnice (in partnerjev)
 • pokriva področje francoske umetnosti, znanosti in zgodovine
 • omogoča iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva, zvočnih posnetkov z območja Francije oz. so bili objavljeni v francoskem jeziku
 • obsega dostop do več milijonov dokumentov (digitalizirane knjige in serijske publikacije, slikovno gradivo, zvočni posnetki, video posnetki, note, zemljevidi, rokopisi)
 • jezik – francoščina, angleščina, nemščina, italijanščina
PROSTO

De Gruyter Online

 • zbirka, ki vsebuje več podzbirk
 • De Gruyter Complete eJournals Collection je zbirka približno 450 znanstvenih in strokovnih revij (od tega nekaj več kot 100 v odprtem dostopu)
 • Revije, ki so plod sodelovanja tudi z mednarodnimi društvi, pokrivajo različna tematska področja: biologija, kemija, zgodovina, pravo, bibliotekarstvo in informacijska znanost, jezikoslovje, literatura, matematika, fizika, medicina, filozofija, teologija, politika, ekonomija in sociologija. 111 naslovov teh revij je bilo leta 2018 uvrščenih med revije s faktorjem vpliva
 • De Gruyter eBooks Collection je zbirka znanstvenih in strokovnih knjig, ki pokrivajo različna področja znanosti. Dostopnih je več kot 2400 odprtodostopnih knjig, 130.000 naročniških knjiga in 87 najbolj uporabljanih knjig (seznam naslovov) naših uporabnikov. Knjige pokrivajo različna področja: kemija, zgodovinopisje, jezikoslovje, filozofija, sociologija itd.

FF in OD

Gun Regulation and Legislation in America

 • zbirka založnika William S. Hein & Co., ki pokriva področje nadzora in predpisov o strelnem orožju v Združenih državah Amerike
 • zbirka vsebuje elektronske revije, kongresna zaslišanja, zgodovinskih pregledov zakonodaje, bibliografijo, poročila Vrhovnega sodišča ZDA in druge dokumente s področja nadzora in uporabe strelnega orožja
 • jezik: angleščina

FF in OD

Hrčak

 • Portal hrvaških znanstvenih in strokovnih časopisov, ki na enem mestu združuje hrvaške znanstvene in strokovne odprtodostopne revije s celotnimi besedili
 • Multidisciplinarna zbirka (naravoslovne in tehnične znanosti, biomedicina in zdravstvo, biotehnične znanosti, družbene znanosti, humanistične znanosti, umetnost, interdisciplinarna znanstvena področja in interdisciplinarna umetniška področja)
 • jezik: hrvaščina, angleščina

PROSTO

IMF eLibrary

 • objavlja Mednarodni denarni sklad
 • vsebuje knjige, serijske publikacije in statistike s področja ekonomije
PROSTO

JSTOR

 • arhiv namenjen iskanju in branju celotnih besedil več kot 1700 znanstvenih časopisov z različnih področij (antropologija, arheologija, ekonomija in podjetništvo, filozofija, glasba, izobraževanje, jezikoslovje in književnost, matematika, naravoslovne znanosti, politologija, pravo, sociologija, umetnost in umetnostna zgodovina, zgodovina…)
 • poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, tako da so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja
 • dostop tudi do celotnega arhiva drugega najstarejšega znanstvenega časopisa Philosophical Transactions of the Royal Society (1665-), v katerem sta bila leta 1687 objavljena prva slovenska izvirna prispeveka J. V. Valvasorja, morda je najbolj poznan prispevek z naslovom "...Description of the Wonderful Lake of Zirknitz..." (Phil. Trans. XVI/ št. 191, str. 414-427).
 • dostop do arhivov več kot stotih časopisov, ki so začeli izhajati v 19. stoletju, več kot 300 časopisov, ki so začeli izhajati v prvi polovici 20. stoletja itn.
 • dostop do najnovejših letnikov praviloma ni možen
 • zapora dostopa je v povprečju 2 do 3 leta

FF in OD
(dostop z UL ID)

Jesuit Historiography Online

 • odprtodostopen elektronski vir založnika Brill
 • ponuja številne prispevke s področja zgodovine jezuitov
 • vsebuje povzetke in raziskave starejših in tudi novejših del iz celotnega sveta

PROSTO

LLBA-Linguistics and Language Behavior Abstracts

 • specializirana bibliografska baza, ki zajema vse vidike preučevanja jezika, vključno s fonetiko, fonologijo, morfologijo, sintakso in semantiko
 • indeksirane vrste gradiva vključujejo članke iz revij, recenzije knjig, knjige, poglavja knjig, disertacije in delovne dokumente.
 • glavna področja - antropološka lingvistika, uporabna lingvistika, deskriptivna lingvistika, analiza diskurza, jezik - patološki in normalen, učne težave, nebesedna komunikacija, fonetika, fonologija, psiholingvistika
FF in OD

Literature Resource Center

 • služi za iskanje znanstvene literature in besedil člankov s področja literarnih ved, biografskih in kritičnih esejev o avtorjih, bibliografij in vsebin del, izbranih spletnih mest ter portretov
 • LRC obsega besedila člankov iz več kot 475 znanstvenih časopisov in besedila iz več kot 420 referenčnih del
 • Contemporary Authors obsega informacije o približno 160 000 avtorjih od 20. stoletja naprej, katerih dela so bila prevedena v angleški jezik ali pa so bila izdana v ZDA.
 • Contemporary Literary Criticism obsega izbor kritik, ocen ipd. sodobnih literatov (tudi scenaristov), bibliografijo avtorjevih del in literaturo o avtorju.
 • Dictionary of Literary Biography obsega kritične biografske eseje o literatih in bibliografijo avtorjevih del.
 • Vključeni so tudi eseji iz drugih publikacij založbe Gale:  Contemporary Literary Criticism, Twentieth-Century Criticism, Nineteen-Century Literature Criticism, Poetry Criticism, Short Story Criticism and Children's Literature Review, Drama Criticism, Shakespearian Criticism, Classical and Medieval Literature Criticism itn.
 • jezik: angleščina

FF in OD

MasterFILE Premier

 • obsežna referenčna zbirka, vsebuje literaturo iz različnih področij kot so ekonomija, zdravje, izobraževanje, kultura in znanost.
 • omogoča dostop do več kot 1.600 naslovov splošnih revij in časnikov v elektronski obliki, 400 referenčnih knjig,  55.000 dokumentov iz primarnih virov, 1.8 milijona enot slikovnega gradiva (fotografije, zemljevidi in zastave
 • dopolnjevanje: dnevno
 • jezik: angleščina

   

FF in OD

MLA International Bibliography

 • pokriva področje literarnih ved, jezikoslovja in etnologije (folklora)
 • specializirana bibliografska baza, je podzbirka Literature Resource Center.
 • bibliografski podatki, povzetki, celotna besedila
 • dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK

FF in OD

Oxford Academic Journals

 • zbirka je namenjena iskanju in branju celotnih besedil člankov iz 291 kakovostnih revij založnika Oxford University Press.
 • pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja
 • revije so tekoče dostopne od leta 1996 oziroma kasneje, če so začele izhajati po tem letu

FF in OD

Oxford Scholarly Editions Online

 • zbirka različnih besedil klasičnih avtorjev, ki so delovali med leti 701 in 1901, ter rimskih in grških avtorjev (npr. Aristotel, Austen, Bentham, Katul, Darwin, Dickens, Platon, Virgil, Wordsworth, Aristofan, John Donne idr.) s področij klasične filologije, filozofije, književnosti, teologije, ekonomije, jezikoslovja in medicine
 • obsega 1600 kritičnih izdaj različnega gradiva (prozo, drame, poezijo, pisma …) v polnih besedilih z opombami ob besedilu
 • popoln seznam del se nahaja na »complete list of titles«
 • na voljo je hitro iskanje (Quick Search), napredno iskanje (Advanced Search) in iskanje lokacije v besedilu (Find location in Text); s klikom na miški »odpri besedilo v OSEO« (Open this text in OSEO) je mogoče pogledati drugo delo, na katerega se nanaša opomba ob besedilu
 • zbirko je kupila Univerza v Ljubljani v sodelovanju z raziskovalnimi inštituti ZRC SAZU, Filozofsko fakulteto (oddelki za arheologijo, zgodovino, klasično filologijo, filozofijo, sociologijo ter anglistiko in amerikanistiko), Narodno in univerzitetno knjižnico, Študentskim svetom FF, Študentsko organizacijo UL, Krko in Škrabčevo ustanovo
 • Predstavitveni film: https://youtu.be/Id_o5sdenTE

 

 

Proquest Dissertations Theses-A&I

 • pokriva vsa področja znanosti
 • najobsežnejša zbirka doktorskih in magisterskih disertacij v svetovnem merilu
 • bibliografski podatki in celotna besedila

FF in OD

Open Edition Journals

 • pokriva področje humanistike in družboslovja
 • obsega 450 spletnih publikacij
 • jezik - francoščina

PROSTO

SAGE Journals Online

 • SAGE Journals Online (Paket SAGE Premier - verzija 2016) je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja
 • obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz prek 800 časopisov

FF in OD

Science Direct

 • zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij
 • pokriva vsa strokovna področja s poudarkom na naravoslovju, tehniki in medicini
 • uporabniki Univerze v Ljubljani imajo dostop do naslovov revij iz t. i. Freedom Collection, ki vsebuje skoraj vse revije servisa ScienceDirect - cca. 2.000 naslovov
 • naročene revije so dostopne od leta 1995 dalje oz. od leta, ko je bilo sklenjeno naročilo z dodatnimi petimi predhodnimi letniki
 • nenaročeni naslovi so dostopni za zadnjih pet let (tekoči letnik in štirje predhodni)
 • poleg tega lahko uporabniki UL dostopajo do približno 780 izbranih naslovov e-knjig, treh zbirk Advances in Applied Mechanics, Advances in Computers in Advances in Heat Transfer ter 9 priročnikov Comprehensive Composite Materials, Encyclopedia of Energy, Encyclopedia of Information Systems, Encyclopedia of Materials Science & Technology (EMSAT), Encyclopedia of Vibration, Comprehensive Microsystems, Encyclopedia of Biological Chemistry, Encyclopedia of Food Microbiology in Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition

FF in OD

Slavery in America and the World: History, Culture & Law 

 • zbirka vsebuje ključne pravne dokumente o suženjstvu v Združenih državah Amerike in v angleško govorečem svetu

FF in OD

Slovarske in besedilne zbirke ZRC SAZU

 • pokriva področje slovenskega jezika in jezikoslovja
 • podatkovne zbirke slovarjev in besedil

PROSTO

SpringerLink

 • obsega dostop do skoraj 2.500 znanstvenih in strokovnih revij ter preko 33.000 knjig različnih založb, združenih v skupini Springer Science+Business Media, katere temelj predstavljata založbi Springer-Verlag in Verlag Kluwer Academic Publishers
 • pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd.
 • večina celotnih besedil člankov iz e-revij je dostopna od leta 1997 dalje, s februarjem 2005 pa servis po posameznih strokovnih področjih postopoma dopolnjujejo s prostim dostopom do bibliografskih podatkov z izvlečki člankov od začetka izhajanja revij dalje
 • dostopna celotna besedila knjig (prikaz in pregledovanje po poglavjih), ki so izšle v angleškem jeziku po letu 2005

FF in OD

Taylor&Francis Online

 • multidisciplinarna zbirka istoimenskega založnika, ki omogoča iskanje in prebiranje celotnih besedil člankov iz več kot 2.700 znanstvenih in strokovnih elektronskih revij
 • revije pokrivajo področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti, ekonomije, veterine, verstev, umetnosti, gradbeništva, arhitekture, politologije, izobraževanja, sociologije, biologije, psihologije, matematike, kemije, fizike itn.
 • celotna besedila so dostopna večinoma od leta 1997

FF in OD

Thesaurus Linguae Graecae (TLG®)

 • zbrana in digitalizirana večina besedil, napisanih v grščini, od Homerja (8. st. pr. n. št.) do padca Bizanca leta 1453

Vsebuje:

 • Full corpus TLG (Polni korpus TLG), ki vsebuje več kot 10.000 del 4.000 avtorjev.
 • Abridged TLG (Skrajšani TLG), ki vsebuje skoraj 1.000 del 70 avtorjev in uporablja isti iskalnik kot polna spletna različica TLG. Omogoča dostop do najpomembnejših klasičnih avtorjev in velikega števila patrističnih besedil.
 • Canon of Authors and Works (Kanon grških avtorjev in del) je podatkovna baza in bibliografski vodnik po avtorjih in delih, vključenih v digitalno knjižnico TLG. Vsebuje biografske podatke o vsakem avtorju.
 • Lexika, v tem segmentu so na voljo digitalizirani številni leksikoni, med njimi Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon, Cunliffe's Lexicon of Homeric Greek, Powell's Lexicon of Herodotus in Lexikon zur byzantinischen Gräzität (LBG).

Pomembno: Za dostopanje do zbirk TLG  je potrebna "dvostopenjska" avtentikacija. Do zbirke lahko dostopamo na računalnikih Filozofske fakultete ali s prijavo preko oddaljenega dostopa. Po tem koraku se moramo še registrirati oz. ustvariti osebni račun na spletni strani zbirke. Kasneje se moramo vedno prijaviti v svoj osebni račun, da lahko uporabljamo celotno zbirko in vse njene funkcionalnosti. Osebni račun je potreben tudi za dostop do odprtodostopnih vsebin (Abridged TLG, Canon of Authors and Works in Lexika). Navodila za dostopanje.

Pomoč in video vodiči.

FF in OD

Ulrich's Web

 • osrednja podatkovna zbirka, ki omogoča iskanje raznovrstnih podatkov o serijskih publikacijah (preko 300.000 naslovov)
 • pokriva različna področja

FF in OD

Legenda dostopnosti:

PROSTO - prosti dostop

FF in OD - uporaba je mogoča na vseh računalnikih v knjižnici in na fakulteti, ob tem pa tudi prek oddaljenega dostopa (za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani OHK, NUK, CTK in drugih knjižnic na Univerzi v Ljubljani). Potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ju dobite pri knjižničarju.

FF - dostopno z računalniki na lokaciji Filozofske fakultete UL.

UL - dostopno z računalniki na lokaciji Univerze v Ljubljani.

Pri uporabi informacijskih virov upoštevajte pogoje uporabe informacijskih virov.

Anglistika, germanistika in prevajalstvo

Ime in opis  

Dostop 

Kindlers Literatur Lexikon

 • obsega 18.000 del svetovne književnosti od začetkov do sedanjosti
 • v člankih so vsebine, literarne študije, literatura o delih in življenjepisi avtorjev
 • članki so razvrščeni po abecednem vrstnem redu avtorjev ali naslovih del neznanih avtorjev 
UL

Translation Studies Bibliography

 • spletna, redno ažurirana  bibliografija s področja prevajanja in tolmačenja
 • vsebuje tudi povzetke člankov, knjig, knjižnih poglavij, knjižnih ocen, doktorskih disertacij idr.
UL

Oxford English Dictionary

 • najpomembnejši in najobsežnejši slovar angleškega jezika
 • obsega 600.000 besed in vključuje etimologijo besed, primere uporabe, izgovorjavo itn.  
 • v elektronsko verzijo je vključen tudi zgodovinski tezaver (Historical Thesaurus of the OED)
 • dopolnjuje se na tri mesece
FF in OD

Arheologija

Ime in opis  

Dostop 

Seznam vseh virov za arheologijo

 

Azijske študije

Ime in opis  

Dostop 

Brill`s Encyclopedia of China Online

 • Referenčna baza o Kitajski, ki ponuja informacije o zgodovini, geografiji, družbi, gospodarstvu, politiki, znanosti in kulturi Kitajske. Poudarek je na sodobnem obdobju od sredine devetnajstega stoletja dalje.
FF in OD

Chinese text project

 • Elektronska baza starodavnih kitajskih tekstov predvsem iz časa pred Qin in do Han dinastije. Vsebuje tako filozofske, zgodovinske in jezikoslovna besedila, pri nekaterih pa še prevode v angleščino ali moderno kitajščino. Baza vsebuje več kot 3.000 naslovov starodavnih tekstov.
PROSTO

CNKI

 • osrednji kitajski nacionalni informacijski projekt pod vodstvom Tsinghua
 • izpopolnjena zbirka kitajskih revij, doktorskih disertacij, magisterijev, časnikov, prispevkov s konferenc, letopisov, referenčnega gradiva, enciklopedij, patentov, standardov in izsledkov tehnoloških raziskav, zakonov in predpisov.
 •  vključuje in omogoča dostop do 90% informacijskih virov Kitajske
 • jezik – angleški, korejski
FF in OD

East & South Asia Database‎   (ProQuest)     

 • vsebuje akademske revije s polnimi besedili, ki jih lokalno objavljajo znanstveno založniške organizacije in izobraževalne ustanove v državah vzhodne in južne Azije, vključno s Kitajsko, Hong Kongom, Indonezijo, Japonsko, Malezijo, Južno Korejo, Filipini, Singapurjem, Tajvanom in Tajsko
 • pokriva različna področja ekonomije, znanosti, tehnologije, tehnike, medicine, družboslovja, politologije, prava in humanistike
OD za FF in FDV

 Jangseogak Collections Digital Image Service

 • Jangseogak arhiv ima zgodovinske rokopise, vladne dokumente, literaturo izobražencev iz časa dinastije Chosŏn (1392-1910)
 • Zbirke Jangseogak vsebujejo digitalne slike in digitalizirana besedila.
UL

Digitalizirano gradivo Korejske nacionalne knjižnice

 • dostop do nekaterega digitaliziranega gradiva, vključno s starimi in redkimi dokumenti, kot so dragoceno gradivo in posamezni izvodi ter gradiva, za katerega je minilo pet let od datuma njegove objave.
UL

 JapanKnowledgeLib

 • ponuja največjo zbirko osrednjih japonskih enciklopedij, slovarjev in ostalih referenčnih virov
 • vključuje dostop do celotnih besedil Nihon kokugo daijiten, Kokushi daijiten, Nihon jinmei daijiten, Nihon daihyakka zensho, Nihon koten bungaku zenshu
 • vključuje dostop do več dvojezičnih slovarjev
 • jezik – angleščina, japonščina
FF in OD

 jaSlo: Japonsko-slovenski viri za učenje japonščine

PROSTO

 Guo cui xue bao ziliaoku (國粹學報全文資料庫)

 • vsebuje izvode revij s prispevki uglednih kitajskih intelektualcev, ki so delovali v obdobju zatona dinastije Qing
 • vsebuje članke objavljene v klasični kitajščini med leti 1905 in 1911
 • jezik – kitajski/tajvanski
PROSTO

 Quanwen baozhi ziliaoku (全文報紙資料庫資料庫)

 • vsebuje članke 8 dnevnih časopisov: United Daily, Economics Daily, Minsheng Daily, United Evening News, The Star, Upaper, World News America, Europe Daily
 • zbirka obsega preko 11.900.000 člankov
 • jezik – kitajski/tajvanski
PROSTO

 Sinica Sinoweb database

 • omogoča dostop do polnih besedil iz arhiva štirinajstih revij najuglednejše tajvanske akademske ustanove Academia Sinica
 • najstarejši viri so dostopni od leta 1928
 • jezik – kitajski/tajvanski
PROSTO

Bibliotekarstvo

Ime in opis  

Dostop 

Library & Information Science Collection (LISC)

 • vsebuje dve zbirki

 • LISA - Library and Information Science Abstracts, ki služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 300 časopisov in prispevkih z znanstvenih srečanj  od leta 1969 dalje

 • Library Science Database, ki omogoča dostop do celotnih besedil s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti.
 • vsebuje celotna besedila iz več kot 250 publikacij od leta 1970 dalje
FF in OD

Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

 • namenjena je iskanju strokovne in znanstvene literature s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti

 • obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 600 znanstvenih revij, knjig, prispevkov z znanstvenih srečanj, raziskovalnih poročil od leta 1960 dalje

 • za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje

FF in OD

 Library Literature & Information Science Full Text

 • bibliografska zbirka s celotnimi besedili, namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov
 • obsega bibliografske podatke o člankih iz 400 časopisov, poglavjih iz knjig in prispevkih z znanstvenih srečanj in besedila člankov iz več kot 170 časopisov
 • za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake iz Slovarja
 • Seznam časopisov
FF in OD

Etnologija in antropologija

Ime in opis  

Dostop 

Anthrosource

 • Zbirka namenjena iskanju in branju celotnih besedil člankov iz revij in biltenov, ki jih izdaja Ameriško antropološko združenje (American Anthropological Association)
 • Pokriva različna področja antropologije, etnologije, kulture, folklore itn.
 • Revije so dostopne od začetka izhajanja (npr. American Anthropologist od leta 1880 naprej)
 • Posamezne naslove revij lahko pregledujemo po posameznih letnikih, številkah
 • možno je hitro iskanje in napredno iskanje (iskanje besed po naslovih člankov ali celotnih besedilih, iskanje avtorjev, omejevanje iskanja po člankih iz posameznih revij, omejevanje po letih)
 • Jezik: angleščina
FF in OD

Etnološka bibliografija starega časopisja

 • osnovo zbirke predstavlja popis člankov na kataložnih listkih, ki ga je pred desetletji pripravljal zaslužni profesor na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani dr. Janez Bogataj
 • vsebuje več kot 1100 člankov iz starega časopisja
 • v člankih oziroma časopisnih prispevkih so obravnavane predvsem etnološke tematike – ljudska kultura, načini življenja, družbeno življenje, ženitovanjski običaji, pustni običaji, koledarski prazniki, folklora, verovanja, mitologija, stavbarstvo, narodnostna vprašanja, domoznanstvo, kulturna zgodovina idr.
 • časovni okvir, v katerem je gradivo izhajalo, se razteza med letoma 1805 in 1945
 • trenutno je v zbirki dobrih 1000 člankov, ki predstavljajo dobro polovico celotne bibliografije
 • zbirka vsebuje tudi besedilo Slovenska etnološka bibliografija, ki jo je ob nastanku digitalne zbirke pripravil zaslužni profesor dr. Janez Bogataj
 • priprava preostalega dela bibliografije za objavo v Digitalni knjižnici Slovenije je v teku

 PROSTO

Etnoinfolab
 • referenčna zbirka etnografskega gradiva, ki zajema tekstovno (rokopisno, dokumentarno in tiskano), slikovno, zvočno in filmsko gradivo
 • Obsega več kot 18.000 enot gradiva na najrazličnejših nosilcih (papir, cd, dvd, minidisc, vhs, izvorno digitalno gradivo…).
 • Omogoča različne načine oblikovanja poizvedb in iskanja (avtorstvo, etnološka sistematika, očrt etnografskih gradiv, čas, kraj).
 • Gradivo pokriva celotno slovensko in slovensko etnično zamejsko območje, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Makedonijo.
 • Pokrivajo teme iz materialne, družbene in duhovne kulture ter predstavlja časovno obdobje od konca 19. stoletja do danes
PROSTO
Zbirka razglednic Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo
 • Vsebuje preko 1850 razglednic
 • pokriva tako področje Slovenije od konca 19. stoletja dalje, Evropo pred drugo svetovno vojno ter tudi številne druge dežele in države (od Avstralije do Čila, od Danske do Egipta, od Indonezije do Kube, od Mehike do Severne Koreje, od Švice do Vietnama)
 • Dostopno preko sistema COBISS ter v Digitalni knjižnici Slovenije
 • Del zbirke objavljen tudi na portalu Kamra
PROSTO

Grove Art Online/Oxford Art Online

 • temeljna enciklopedija umetnosti - slikarstva, kiparstva, arhitekture ter tudi dekorativnih umetnosti (keramika, steklo, notranje oblikovanje itn.)
 • obsega preko 30.000 člankov (20.000 biografij) o umetnikih, smereh, šolah, tehnikah, teorijah, mestih, državah, obdobjih itn. 
 • Vključuje tudi 40 000 slik (povezava "diagrams" pri članku).
 • Članki so dopolnjeni z bibliografskimi referencami za nadaljnje poglobljeno raziskovanje ter s povezavami do izbranih spletnih mest
 • Prikaz uporabe Grove Art Online (v angleškem jeziku)

FF OD

Kubikat

 • skupni katalog štirih vodilnih nemških znanstveno – raziskovalnih institucij s področja umetnostne zgodovine
 • katalog nastaja od leta 1993
 • vsebuje preko 2 milijona e-virov, vključno z več kot milijonom člankov iz strokovnih revij, kongresnih publikacij, spominskih publikacij, razstavnih publikacij itd.

PROSTO

arthistoricum.net

 • specializiran informacijski servis za raziskovalce s področja umetnosti in umetnostne zgodovine (vključujoč fotografijo in design)
 • služi kot interaktivni predstavitveni in komunikacijski prostor za interdisciplinarna raziskovalna in interesna združenja

PROSTO

Sistory

 • portal Zgodovina Slovenije - SIstory nastaja v okviru dejavnosti raziskovalne infrastrukture Slovenskega zgodovinopisja
 • je spletni sistem slovenskega zgodovinopisja, ki poleg dostopnih historičnih vsebin, relevantnih za proučevanje slovenske zgodovine, omogoča ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem okolju
 • omogoča hiter in enostaven dostop do prosto in odprto dostopnega verificiranega digitalnega in digitaliziranega gradiva, opremljenega z licencami Creative Commons
 • Uporabnik lahko do gradiva dostopa preko navigacije (menijskega sistema) in iskalnikov
 • Informacijskim strokovnjakom omogoča dostop do metapodatkov
 • OCR digitaliziranih PDF datotek starejših SIstory publikacij (manj kot SISTORY:ID cca. 35000) pa je še vedno dostopen preko XML (ID je SISTORY:ID publikacije, ki vsebuje PDF datoteko)

PROSTO

ANNO – Austrian Newspapers Online

 • spletni portal avstrijskega historičnega časopisja
 • obsega 25 milijonov strani (OCR) časopisov in revij med letoma 1568 in 1949 s poudarkom na 19. in 20. stoletju
 • zbirka obsega preko 1400 naslovov
 • omogoča brskanje po naslovih, ključnih besedah, datumih

PROSTO

Slovenska biografija

 • spletni portal, ki združuje tri do sedaj objavljene biografske leksikone Slovenski biografski leksikon (1925–1991), Primorski slovenski biografski leksikon (1974–1994) in Novi Slovenski biografski leksikon (2013- )
 • Trenutno obsega portal Slovenska biografija vsa gesla SBL (1925–1991), gesla na črke od A do M iz PSBL in gesla NSBL, postopoma pa dodajamo preostala manjkajoča gesla iz PSBL in nova v NSBL.
 • Portal tako se dopolnjuje vsebinsko, torej z novimi gesli, nadgrajuje pa ga tudi v funkcionalnem in tehnološkem smislu z izboljšavami poizvedovalnega sistema, ki večajo uporabnost elektronskega biografskega leksikona
 • omogoča osnovno in zahtevno iskanje po določenih parametrih ter brskanje po različnih atributih (abecedno kazalo oseb, obdobje, poklici, zemljevidu, rodbinah…)

PROSTO

VAČ – Virtualna arhivska čitalnica

 • enotna vstopna točka za naročanje in uporabo fizičnega in elektronskega arhivskega gradiva iz slovenskih javnih arhivov
 • Iskalnik VAČ nadomešča iskalnika scopeQuery in SIRAnet, ki so ju slovenski arhivi uporabljali v preteklosti, ter ju z združitvijo informacijskih baz državnega arhiva in regionalnih arhivov nadgrajuje
PROSTO

Filozofija

Ime in opis  

Dostop 

L’Année philologique

 • specializirana bibliografska baza podatkov namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja grške in rimske civilizacije
 • Pokriva naslednja področja: klasično filologijo, ki zajema zgodnja krščanska besedila in patristiko, grško in rimsko zgodovino, umetnost, arheologijo z numizmatiko in epigrafiko, filozofijo, religijo, mitlogijo, glasbo, znanost
 • Obsega bibliografske podatke z abstrakti vseh zvezkov tiskane verzije bibliografije, ki izhaja od leta 1928 dalje
 • Število hkratnih uporabnikov je omejeno na tri
 • Jezik: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina
FF in OD

eBook Academic Collection (EBSCOhost)

 • Vsebuje več kot 180.000 elektronskih knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike
 • Večino knjig si je možno tudi izposoditi na prenosne naprave kot so: tablični računalniki, namenski bralniki in/ali pametni telefoni
 • Večina knjig nima omejitev glede sočasnega števila uporabnikov.
 • Zbirka je tudi popolnoma integrirana v mEga iskalnik NUK.
 • Do 60 strani posamezne knjige lahko uporabnik natisne in/ali pošlje po e-pošti v pdf obliki na svoj e-naslov.
 • Znotraj knjige je možno iskanje posameznih besed, na voljo je tudi angleško-angleški slovar.
 • Jezik: angleščina
FF in OD

Geografija

Ime in opis  

Dostop 

Atlas okolja

 • prikazani prostorski podatki, ki so v uradni evidenci ARSO in se nanašajo na problematiko okolja
 • kot dodatni podatki za povezovanje z okoljskimi vsebinami so v sistem vključene tudi druge državne evidence s prostorsko vsebino kot so prostorske enote (grafični del zemljiškega katastra, ulice in hišne številke ...) in kartografske podlage
PROSTO

Geoportal DGU 

 • geoportal Državne geodetske uprave Republike Hrvatske
PROSTO

GisKDPregledovalnik

 • na enem mestu so zbrani podatki registra nepremične kulturne dediščine (eRNPD), registra nesnovne kulturne dediščine (eRNSD), evidence arheoloških raziskav (eArheologija) in pravnih režimov varstva dediščine (eVRD)
 • vključuje tudi geolocirane zgodovinske karte, med njimi je dopolnjen franciscejski kataster in Lidar za območje celotne Slovenije
PROSTO

 LIDAR

 • Ministrstvo za okolje in prostor omogoča prenos LIDAR podatkov vsem zainteresiranim uporabnikom 
 • pridobiti je možno georeferenciran oblak točk za poljubno območje v Sloveniji 
PROSTO

 Mapire- Historical maps online

 • vsebuje digitalizirane in georeferencirane karte Evrope iz 19. stoletja
PROSTO

OPSI Odprti podatki Slovenije

 • Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije, ki ga je ustanovilo Ministrstvo za javno upravo
 • predstavlja centralni katalog evidenc in zbirk podatkov v državi, torej centralni popis metapodatkov o vseh evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja
 • predstavlja enotno spletno mesto tudi za objavo podatkov iz zbirk v odprtih in strojno berljivih formatih
 • vključuje tudi objavo odprtih podatkov lokalnih skupnosti
 • vsem zagotavlja pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih podatkov, ki so objavljeni na način "odprtih podatkov" in sicer za katerikoli (neprofitni/profitni) namen
PROSTO

Osnovna geološka karta Slovenije

 • pregledovalnik omogoča vpogled po posameznih listih OGK ter povpraševanje po vrsti in starosti kamnin
PROSTO

Popisi prebivalstva 1948-2011

 • podatki popisov prebivalstva za Slovenijo od leta 1948 do zadnjega popisa
PROSTO

Klasična filologija

Ime in opis  

Dostop 

 Vsi viri za klasično filologijo

 

Muzikologija

Ime in opis  

Dostop 

IMSLP Petrucci Music Library

 • zbirka omogoča prosti dostop do preko 640.000 enot notnega gradiva in do več kot 73. 000 zvočnih posnetkov 
PROSTO

MGG Online

 • Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) je temeljna  splošna glasbena enciklopedija in z njo povezanih področij v nemškem jeziku
 • vključuje drugo tiskano izdajo (izhajala je med 1994 in 2008) MGG, z dopolnitvami in dodatnimi gesli
 • vsebuje več kot 19.000 gesel
 • iskalna orodja vira dopolnjujejo samodejni prevajalnik, možnosti ustvarjanja lastnih opomb, povezave na sorodne vsebine v RILM Abstracts of Music Literature in odzivna zasnova uporabniškega vmesnika, ki odlično deluje tudi na mobilnih napravah
FF in OD

Muzikološki zbornik 

 • prva slovenska mednarodna znanstvena muzikološka periodična publikacija, ki jo od leta 1965 dalje dvakrat letno izdaja Oddelek za muzikologijo FF UL
 • prost dostop do celotnih besedil za vse letnike
PROSTO

Naxos Music Library

 • zbirka je namenjena poslušanju predvsem klasične glasbe –orkestralne, vokalne, oper itn., pa tudi zabavne, jazz in etno glasbe
 • preko 2.600.000 posnetkov; vsebuje tudi  krajše sestavke o delu in življenju večine skladateljev in izvajalcev
 • sočasni dostop za 20 uporabnikov
FF in OD

Naxos Music Library Jazz

 • zbirka je namenjena poslušanje jazz glasbe (več kot 230.000 posnetkov)
 • sočasni dostop za 5 uporabnikov
FF in OD

Naxos Video Library

 • zbirka več kot 2880 video posnetkov koncertov klasične glasbe, oper, baletov in dokumentarnih filmov priznanih založb
 • sočasni dostop za 5 uporabnikov
FF in OD

Oxford Music Online (Grove Music)

 • temeljna enciklopedija muzikologije in glasbe nasploh v angleškem jeziku, s preglednimi članki o vseh tematikah z glasbenega področja
 • vključuje Oxford Dictionary of Music in Oxford Companion to Music
 • članki so opremljeni z bibliografijo, ilustracijami, zvočnimi posnetki in povezavami na dodatna gradiva
 • obsega preko 52.000  člankov in preko 33.000 biografij
FF in OD

RILM Astracts of Music Literature

 • pokriva področje klasične glasbe, popularne glasbe, muzikologije, etnomuzikologije ...
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi in povezave do celotnih besedil (priloženi tudi avdio in video posnetki)
FF in OD

RILM Music Encyclopedias

 • zbirka celotnih besedil referenčnih del s področja glasbe trenutno vključuje 63 naslovov (od 1775 do danes), vsako leto pa se priključijo novi
 • poleg širšega področja glasbe pokriva tudi popularno glasbo, opero, glasbene inštrumente, bluz in gospel
 • več kot 330.000 geselskih člankov v angleškem in tudi v nekaterih drugih jezikih (nemškem, francoskem, italijanskem idr.)
FF in OD

Pedagogika

Ime in opis  

Dostop 

 

ERIC

 • pokriva področje vzgoje in izobraževanja
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi in povezave do celotnih besedil iz 980 časopisov, raziskovalnih in tehničnih poročilih, prispevkih z konferenc, knjigah, disertacijah, besedila "ERIC Digests" itn. od leta 1966 dalje
FF in OD

Psihologija

Ime in opis  

Dostop 

PsycARTICLES

 • elektronska zbirka Ameriškega psihološkega združenja (APA), namenjena iskanju in branju člankov s področja psihologije od leta 1894 naprej
FF in OD

PsycINFO

 • elektronska bibliografska zbirka Ameriškega psihološkega združenja (APA), namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja psihologije in sorodnih družboslovnih področij
 • bibliografski podatki in celotna besedila
 • dostop do zbirke omogočata Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete in NUK
FF in OD

PsycTESTS

 • elektronska bibliografska zbirka Ameriškega psihološkega združenja (APA), namenjena iskanju in dostopu do psiholoških testov in meril
 • bibliografski podatki in celotna besedila
FF in OD

Romanistika

Ime in opis  

Dostop 

Internet Culturale

 • pokriva področje romanistike
 • omogoča iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih italijanskih knjižnic
 • omogoča iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva itn. z območja Italije
 • omogoča ogled virtualnih razstav
 • obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, rokopisnem gradivu itn. v fondih italijanskih knjižnic
 • vključeno starejše gradivo, ki je najdljivo v digitaliziranih knjižničnih katalogih
 • vključuje tudi digitalizirano gradivo: knjige, moderne in srednjeveške rokopise, slikovno gradivo itn.
 • jezik - Italijanščina, francoščina, španščina, angleščina
PROSTO

ITALINEMO

 • več kot 140 revij predvsem s področja italijanske kulture in literarne kritike
 • ponuja povzetke člankov, ki so izšli po letu 2000
PROSTO

persee.fr

 • omogoča iskanje in dostop do polnih besedil znanstvenih in strokovnih revij revij, zbornikov in knjig s področja humanistike in družbenih ved 
PROSTO

CAIRN

 • zbirka francoskih znanstvenih revij in elektronskih knjig s področja humanistike in družboslovja v angleškem in francoskem jeziku
PROSTO

DIALNET

 • znanstvena bibliografska baza podatkov za špansko in hispanoameriško področje
PROSTO

LATINDEX

 • baza znanstvenih revij iz Latinske Amerike, Karibov, Španije in Portugalske
PROSTO

Slovenistika in slavistika

Ime in opis  

Dostop 

ARIANTA

 • baza poljskih znanstvenih revij
PROSTO

Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online 

 • enciklopedični elektronski vir založnika Brill
 • ponuja celovit pregled jezikov slovanske jezikovne skupine ter prikazuje različne načine preučevanja tega področja v preteklosti in danes
 • obravnava vse pomembnejše vidike slovanske jezikovne skupine od njenega indoevropskega izvora do današnjih dni, upošteva pa tudi interakcije slovanskih jezikov z drugimi jeziki
 • vsebine v zbirki so prispevali tudi slovenski avtorji oz. avtorji slovenskih institucij: Donald Reindl, Luka Repanšek, Marko Jesenšek, Marko Snoj, Matej Šekli, Mladen Uhlik in Simona Klemenčič
FF in OD

SLAVISTIK-PORTAL

 • nemški slavistični portal 
PROSTO

ŽURNALNYJ  ZAL

 • portal ruskih revij
PROSTO

Fran

 • slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
PROSTO

Sociologija

Ime in opis  

Dostop 

SocINDEX with Full Text

 • pokriva področje sociologije in vseh njenih poddisciplin ter sorodnih študijskih področij
 • vsebine v zbirki so opremljene s predmetnimi oznakami sociološkega tezavra, ki ga oblikuje skupina strokovnjakov in leksikografov
 • vsebuje okoli 850 naslovov s celotnim besedilom tudi povzetke iz več kot 1.300 temeljnih revij ki segajo vse do leta 1895, monografije, prispevki s konferenc in druga neperiodika
 • na voljo so tudi podrobnejši podatki o avtorjih
 • dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK
FF in OD

Sociological Abstracts

 • pokriva področje sociologije in sorodnih ved
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi s povzetki
 • dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK
FF in OD

Umetnostna zgodovina

Ime in opis  

Dostop 

Oxford Art Online / Grove Art Online

 • temeljna enciklopedija umetnosti
 • omogoča simultano iskanje po več refrenčnih delih hkrati: Grove Art Online, the Benezit Dictionary of Artists, the Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art, and The Concise Oxford Dictionary of Art Terms
 • pokriva slikarstvo, kiparstvo, arhitektura ter tudi dekorativne umetnosti - keramika, steklo, notranje oblikovanje
FF in OD

kubikat

 • skupni katalog štirih vodilnih znanstveno – raziskovalnih institucij s področja umetnostne zgodovine
 • vsebuje preko 2 milijona e-virov
PROSTO

arthistoricum.net

 • specializiran informacijski servis za raziskovalce s področja umetnostne zgodovine 
PROSTO

Zgodovina

Ime in opis  

Dostop 

 

Sistory

 • portal Zgodovina Slovenije - SIstory nastaja v okviru dejavnosti raziskovalne infrastrukture Slovenskega zgodovinopisja
 • je spletni sistem slovenskega zgodovinopisja, ki poleg dostopnih historičnih vsebin, relevantnih za proučevanje slovenske zgodovine, omogoča ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem okolju
 • omogoča hiter in enostaven dostop do prosto in odprto dostopnega verificiranega digitalnega in digitaliziranega gradiva, opremljenega z licencami Creative Commons
 • Uporabnik lahko do gradiva dostopa preko navigacije (menijskega sistema) in iskalnikov
 • Informacijskim strokovnjakom omogoča dostop do metapodatkov
 • OCR digitaliziranih PDF datotek starejših SIstory publikacij (manj kot SISTORY:ID cca. 35000) pa je še vedno dostopen preko XML (ID je SISTORY:ID publikacije, ki vsebuje PDF datoteko)
 •  
PROSTO

 

ANNO – Austrian Newspapers Online

 • spletni portal avstrijskega historičnega časopisja
 • obsega 25 milijonov strani (OCR) časopisov in revij med letoma 1568 in 1949 s poudarkom na 19. in 20. stoletju
 • zbirka obsega preko 1400 naslovov
 • omogoča brskanje po naslovih, ključnih besedah, datumih
PROSTO

 

Slovenska biografija

 • spletni portal, ki združuje tri do sedaj objavljene biografske leksikone Slovenski biografski leksikon (1925–1991), Primorski slovenski biografski leksikon (1974–1994) in Novi Slovenski biografski leksikon (2013- )
 • Trenutno obsega portal Slovenska biografija vsa gesla SBL (1925–1991), gesla na črke od A do M iz PSBL in gesla NSBL, postopoma pa dodajamo preostala manjkajoča gesla iz PSBL in nova v NSBL.
 • Portal tako se dopolnjuje vsebinsko, torej z novimi gesli, nadgrajuje pa ga tudi v funkcionalnem in tehnološkem smislu z izboljšavami poizvedovalnega sistema, ki večajo uporabnost elektronskega biografskega leksikona
 • omogoča osnovno in zahtevno iskanje po določenih parametrih ter brskanje po različnih atributih (abecedno kazalo oseb, obdobje, poklici, zemljevidu, rodbinah…)
PROSTO

 

VAČ – Virtualna arhivska čitalnica

 • enotna vstopna točka za naročanje in uporabo fizičnega in elektronskega arhivskega gradiva iz slovenskih javnih arhivov
 • Iskalnik VAČ nadomešča iskalnika scopeQuery in SIRAnet, ki so ju slovenski arhivi uporabljali v preteklosti, ter ju z združitvijo informacijskih baz državnega arhiva in regionalnih arhivov nadgrajuje
PROSTO

Legenda dostopnosti:

PROSTO - prosti dostop

FF in OD - uporaba je mogoča na vseh računalnikih v knjižnici in na fakulteti, ob tem pa tudi prek oddaljenega dostopa (za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani OHK, NUK, CTK in drugih knjižnic na Univerzi v Ljubljani). Potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ju dobite pri knjižničarju.

FF - dostopno z računalniki na lokaciji Filozofske fakultete UL.

UL - dostopno z računalniki na lokaciji Univerze v Ljubljani.

Pri uporabi informacijskih virov upoštevajte pogoje uporabe informacijskih virov.

Ime vira in opis

Dostop

Digital Book Index

 • iskalnik elektronskih knjig predvsem v angleškem jeziku
 • povezave do preko 165.000 naslovov, od tega več kot 140.000 prosto dostopnih
PROSTO

 

eBook Collection (EBSCOhost)

 • zagotavlja letni dostop do celotnih besedil več kot 230.000 e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike
 • pri večini naslovov ni omejitev glede sočasnega števila uporabnikov
 • dovoljeno je tiskanje in/ali pošiljanje po e-pošti v pdf obliki na svoj e-naslov do 60 strani posamezne knjige
 • znotraj knjige je možno iskanje posameznih besed
 • na voljo je tudi angleško-angleški slovar
 • prijavljeni uporabniki (osebni račun) si lahko večino knjig izposodijo za različno dolgo obdobje tudi na prenosne naprave
 •  za branje izposojene knjige je potrebno namestiti brezplačen program Adobe Digital Editions
 • Navodila za izposojo e-knjig eBook Collection (EBSCOhost)
FF in OD

Loeb Classical Library

 • pokriva področje antike
 • dostopnih je preko 520 elektronskih knjig
 • vsebuje originalna besedila v latinščini in grščini z vzporednimi prevodi v angleščino
 • v zbirko so vključena epska poezija in lirika, tragedija, komedija, zgodovina, potovanja, filozofija, medicinska in matematična dela, arhitektura ipd.

FF in OD

The Online Books Page

 • dostopnih je preko 3 milijone e-knjig
 • vključuje povezave do spletnih mest z literaturo na spletu v različnih jezikih
 • sodeluje pri ustvarjanju posebnih razstav knjig, npr. A Celebration of Women Writers, Banned Books Online

PROSTO

Project Gutenberg

 • knjižnica z več kot 70.000 brezplačnimi e-knjigami v različnih jezikih
 • vključuje književnost s poudarkom na starejših delih
PROSTO

Projekt Gutenberg DE

 • nemška književnost
 • omogoča iskanje in dostop do e-knjig v nemškem jeziku
 • obsega skoraj 12.000 del več kot 2.400 avtorjev, za katera so avtorske pravice že potekle
 • predvsem starejša literarna in druga klasična dela
PROSTO
ProQuest Ebook Central
 • vsebuje znanstvene in strokovne e-knjige različnih ved, ki so jih kupile knjižnice Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • servis omogoča branje v spletnem vmesniku, lahko pa si celotno knjigo ali posamezno poglavje naložite na svojo napravo (za uporabo na računalniku potrebujete Adobe Digital Editions, za branje na mobilnih napravah pa Bluefire Reader)
 • Navodila za izposojo e-knjig Proquest Ebook Central

FF in OD

Legenda dostopnosti:

PROSTO - prosti dostop

FF in OD - uporaba je mogoča na vseh računalnikih v knjižnici in na fakulteti, ob tem pa tudi prek oddaljenega dostopa (za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani OHK, NUK, CTK in drugih knjižnic na Univerzi v Ljubljani). Potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ju dobite pri knjižničarju.

FF - dostopno z računalniki na lokaciji Filozofske fakultete UL.

UL - dostopno z računalniki na lokaciji Univerze v Ljubljani.

Pri uporabi informacijskih virov upoštevajte pogoje uporabe informacijskih virov.

Ime vira in opis

Dostop

Slovarji AMEBIS (CTK)

 • najpomembnejši slovarji ter jezikovni priročniki DZS in ZRC SAZU
 • Slovenski pravopis 2001 - Slovar slovenskega knjižnega jezika - Veliki angleško-slovenski slovar - Slovensko-angleški slovar - Angleško-slovenski poslovni slovar - Slovensko-angleški poslovni slovar– Angleško-slovenski pravni slovar – Slovensko-angleški pravni slovar - Veliki nemško-slovenski slovar - Veliki slovensko-nemški slovar - Nemško-slovenski poslovni slovar - Slovensko-nemški poslovni slovar - Tehniški metalurški slovar (slovensko-angleško-nemški) – Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Veliki italijansko-slovenski slovar - Francosko-slovenski slovar - Slovensko-francoski slovar – Špansko-slovenski slovar – Slovensko-španski slovar
 • dostop omogoča CTK
UL

Allgemeines Künstlerlexikon Online / Artists of the World Online (AKLO)

 • referenčna baza podatkov s področja umetnostne zgodovine
 • vsebuje najbolj aktualne, zanesljive in obsežne informacije o več kot 1,2 milijona umetnikih
 • obsega več kot 500.000 obsežnih biografskih člankov
 • vsako leto se dopolni s 3500 novimi članki

FF in OD

Brepolis Latin Complete

 • omogoča sočasno iskanje v različnih podatkovnih zbirkah:
  • Library of Latin Texts Complete - je ena najpomembnejših podatkovnih zbirk latinskih besedil od antike do 20. stoletja
  • Aristoteles Latinus Database - vsebuje celotna besedila kritičnih izdaj srednjeveških prevodov Aristotelovih spisov
  • Archive of Celtic-Latin Literature - vsebuje latinska besedila filozofov zgodnjega srednjega veka (400-1200) z območij t. i. keltske Evrope (avtorji kot so npr. sveti Patrik, Avguštin Hibernik, Sv. Columbanus, Sedulius Scottus, Janez Skot Eriugen, Peter Abelard)
  • Monumenta Germaniae Historica (MGH) - ena najpomembnejših srednjeveških kritičnih izdaj zgodovinskih besedil, listin, pravnih tekstov, pisem itn.
  • Database of Latin Dictionaries - podatkovna zbirka, ki vsebuje različne latinske slovarje (razlagalne, etimološke, historične)
 • vse podatkovne zbirke uporabljajo isti vmesnik, ki omogoča sočasno  navzkrižno iskanje med njimi (Cross Database Searchtool)
FF in OD

Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World Online

 • obsežen referenčni elektronski vir
 • sledi zgodovini in širokemu kulturnemu vplivu novoveške latinščine, ki izvira iz italijanske renesanse in traja vse do moderne dobe
 • vsebuje prispevke uglednih mednarodnih znanstvenikov in raziskuje vse vidike t.i. civiliziranega sveta: od literature in prava do filozofije in znanosti.
 • Enciklopedija je sestavljena iz dveh delov: Macropaedia (vsebuje obsežna in izčrpna gesla, ki so razdeljena v 12 tematskih sklopov: Language and Education, Latin and the Sciences, History of Neo-latin Studies itd.) in Micropaedia (vsebuje 150 krajših gesel (Atheism, The Greek Anthology, Neo-Latin Literature ...)
 • vsa gesla so opremljena z referencami, ki bralca usmerjajo na dodatno literaturo
FF in OD

Britannica Academic

 • vsebuje celotno vsebino tiskane izdaje enciklopedije z več kot 108.000 članki, 35.000 slikami, ilustracijami, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary in Thesaurus z več kot 550.000 gesli, Year in Review (pregled dogodkov v posameznem letu), 4.000 video in zvočnih posnetkov, atlas sveta, časovni trak, celotna besedila 220 klasičnih del 140 avtorjev, 20 tematsko obdelanih področij (npr. Titanik, profili 300 pomembnih žena, Nobelovi nagrajenci itn.), 4.000 citatov slavnih ljudi, osnovne in statistične podatke o državah sveta, ki jih je možno medsebojno primerjati
FF in OD

Contemporary Authors

 • obsega informacije o približno 130.000 avtorjih od 20. stoletja naprej, katerih dela so bila prevedena v angleški jezik ali pa so bila izdana v ZDA. Ne omejuje se samo leposlovne avtorje (proza, poezija in drama), pač pa so vključeni tudi neleposlovni avtorji npr. znanstveniki, publicisti, scenaristi itn.

FF in OD

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

 • referenčna zbirka 600 različnih del (atlasov, slovarjev, enciklopedij, priročnikov, biografskih leksikonov itn.) z različnih strokovnih področij (filozofija, glasba, geografija, jezikoslovje, likovne umetnosti, medicina, naravoslovje, pravo, psihologija, sociologija, tehnika, verstva, zgodovina itn.) številnih založnikov, med njimi tudi Cambridge University Press, Elsevier, Routledge, SAGE, Wiley-Blackwel itn

FF in OD

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics - EAGLL  (Brill)    

 • enciklopedija, ki združuje najnovejše multidisciplinarne raziskave, ki prispevajo k poznavanju stare grščine
 • nepogrešljivo raziskovalno orodje za raziskovalce in študente stare grščine, jezikoslovja, drugih indoevropskih jezikov in svetopisemske literature
FF in OD

Encyclopedia of Library and Information Sciences

 • enciklopedija vsebuje 565 gesel. Vsebinski sklopi, ki jih pokriva enciklopedija so naslednji: discipline in stroke v okviru bibliotekarstva in informacijskih znanosti; teorije in modeli; raziskovalna področja; inštitucije; sistemi in omrežja; dokumenti in publikacije; dejavnosti in storitve po strokah; uporabniki; nacionalne inštitucije; zgodovina

FF in OD

Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online

 • enciklopedični elektronski vir založnika Brill
 • ponuja celovit pregled jezikov slovanske jezikovne skupine ter prikazuje različne načine preučevanja tega področja v preteklosti in danes
 • obravnava vse pomembnejše vidike slovanske jezikovne skupine od njenega indoevropskega izvora do današnjih dni, upošteva pa tudi interakcije slovanskih jezikov z drugimi jeziki
 • vsebine v zbirki so prispevali tudi slovenski avtorji oz. avtorji slovenskih institucij: Donald Reindl, Luka Repanšek, Marko Jesenšek, Marko Snoj, Matej Šekli, Mladen Uhlik in Simona Klemenčič
FF in OD

IATE - Inter Active Terminology for Europe

 • večjezikovni slovar strokovnih izrazov, ki se pojavljajo v predpisih, priporočilih in ostalih dokumentih Evropske unije. Zagotavlja prevod v 24 jezikov članic evropske skupnosti itd.
PROSTO

JapanKnowledgeLib

 • ponuja največjo zbirko osrednjih japonskih enciklopedij, slovarjev in ostalih referenčnih virov
 • vključuje dostop do celotnih besedil Nihon kokugo daijiten, Kokushi daijiten, Nihon jinmei daijiten, Nihon daihyakka zensho, Nihon koten bungaku zenshu
 • vključuje dostop do več dvojezičnih slovarjev
 • jezik – angleščina, japonščina

FF in OD

Kindlers Literatur Lexikon

 •  obsega 18.000 del svetovne književnosti od začetkov do sedanjosti
 • v člankih so vsebine, literarne študije, literatura o delih in življenjepisi avtorjev
 • članki so razvrščeni po abecednem vrstnem redu avtorjev ali naslovih del neznanih avtorjev
 • za več informacij o delu uporabite Informationen zum Werk

FF

Kritisches Lexikon zur Gegenwartsliteratur-KLG

 • sestavlja ga več del: Kritisches Lexikon zur Gegenwartsliteratur-KLG, Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur, Komponisten der Gegenwart, Lexikon der Illustration
 • lahko iščemo v skupnem iskalniku po vseh delih ali pa izberemo samo eno
 • KLG je temeljno referenčno delo za študij sodobne nemške književnosti
 • obsega članke o skoraj 650 avtorjih
 • vključuje avtorje, katerih poglavitna dela so izšla po letu 1945 oziroma so začela vplivati po tem letu

OD

MGG-Online

 • Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) je temeljna  splošna glasbena enciklopedija in z njo povezanih področij v nemškem jeziku
 • vključuje drugo tiskano izdajo (izhajala je med 1994 in 2008) MGG, z dopolnitvami in dodatnimi gesli
 • vsebuje več kot 19.000 gesel
 • iskalna orodja vira dopolnjujejo samodejni prevajalnik, možnosti ustvarjanja lastnih opomb, povezave na sorodne vsebine v RILM Abstracts of Music Literature in odzivna zasnova uporabniškega vmesnika, ki odlično deluje tudi na mobilnih napravah

FF in OD

New Pauly Online 

 • angleška izdaja nemškega Der Neue Pauly 
 • enciklopedični akademski informacijski vir, ki pokriva stari vek
 • vključuje geselske članke o grški in rimski antični kulturi, o njihovih interakcijah s semitsko, keltsko, germansko in slovansko kulturo ter o Judih, krščanstvu in islamu v tem obdobju
 • ponuja pregled nad zgodovino raziskav o vplivu antike in procesu reinterpretacije ter prevrednotenja dediščine starega veka
 • predstavlja tradicionalne in nove zgodovinske raziskave, v katerih združuje dognanja vodilnih strokovnjakov – vsebine so prispevali tudi slovenski avtorji (Marjeta Šašel Kos)
 • besedila spremljajo slike, angleška izdaja vsebuje tudi posodobljene sezname bibliografskih referenc
 • jezik – angleščina, francoščina, nemščina, iskanje je mogoče v angleškem in v nemškem jeziku
 • sestavljajo ga tudi dodatki k zbirki: 
 • New Pauly Supplements I:
  • Chronologies of the Ancient World - Names, Dates and Dynasties
  • Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts
  • Historical Atlas of the Ancient World
  • The Reception of Myth and Mythology
  • The Reception of Classical Literature
  • History of Classical Scholarship - A Biographical Dictionary
  • Herrscherchronologien der antiken Welt: Namen, Daten, Dynastien
  • Geschichte der antiken Texte: Autoren- und Werklexikon
  • Historischer Atlas der antiken Welt
  • Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte: Register zu den Bänden 13-15/3 des Neuen Pauly
  • Mythenrezeption: Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart
  • Geschichte der Altertumswissenschaften: Biographisches Lexikon
  • Die Rezeption der antiken Literatur
 • New Pauly Supplements II:
  • Figures of Antiquity and their Reception in Art, Literature and Music
  • The Reception of Antiquity in Renaissance Humanism
  • The Early Mediterranean World, 1200 - 600 BC
  • History and Culture of Byzantium
  • Historische Gestalten
  • Renaissance-Humanismus
  • Frühgeschichte der Mittelmeerkulturen
  • Byzanz
FF in OD

Oxford Art Online (Grove Art)

 • temeljna enciklopedija umetnosti, ki obsega preko 30.000 člankov (20.000 biografij) o umetnikih, smereh, šolah, tehnikah, teorijah, mestih, državah, obdobjih itn.
 • pokriva slikarstvo, kiparstvo, arhitekturo ter tudi dekorativne umetnosti - keramika, steklo, notranje oblikovanje
 • članki so dopolnjeni z bibliografskimi referencami za nadaljne poglobljeno raziskovanje ter s povezavami do izbranih spletnih mest
 • omogoča simultano iskanje po več refrenčnih delih hkrati: Grove Art Online, the Benezit Dictionary of Artists, the Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art, and The Concise Oxford Dictionary of Art Terms
 • vključuje tudi 40.000 slik
 • prikaz uporabe vira (v angleškem jeziku)
FF in OD

Oxford English Dictionary Online (OED)

 • najpomembnejši in najobsežnejši slovar angleškega jezika
 • Obsega 600.000 besed in vključuje etimologijo besed, primere uporabe, izgovorjavo itn.  
 • vključen je tudi zgodovinski tezaver (Historical Thesaurus of the OED)
 • dopolnjuje se na tri mesece
FF in OD

Oxford Music Online (Grove Music)

 • temeljna enciklopedija muzikologije in glasbe nasploh v angleškem jeziku, s preglednimi članki o vseh tematikah z glasbenega področja
 • vključuje Oxford Dictionary of Music in Oxford Companion to Music
 • članki so opremljeni z bibliografijo, ilustracijami, zvočnimi posnetki in povezavami na dodatna gradiva
 • obsega preko 52.000 člankov in preko 33.000 biografij
FF in OD

Fran

 • slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

PROSTO

V Digitalni knjižnici OHK želimo zbrati ključne elektronske informacijske vire za vsa področja znanosti na Filozofski fakulteti. Pred nakupom elektronskega informacijskega vira je običajno, da je na voljo testni dostop. Zato ponujamo raziskovalcem na Filozofski fakulteti možnost ureditve testnega dostopa do elektronskega vira, ki ga želijo uporabljati za raziskovalno delo in študijski proces. Testni dostop do novega e-vira lahko predlagajo tako, da izpolnijo obrazec Predlog za testni dostop do e-vira in ga pošljejo na info.ohk@ff.uni-lj.si. O ureditvi testnega dostopa bodo obveščeni. Po zaključenem testnem obdobju, ki praviloma traja 1 mesec, bo OHK pridobila statistike uporabe in ceno zbirke.