Bibliografije raziskovalcev

Bibliotekarji v knjižnicah OHK FF skrbijo za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI, in sicer:

 • zaposlenim na FF, ki imajo šifro raziskovalca;
 • zaposlenim raziskovalcem, ki sodelujejo v okviru projektov FF (za čas trajanja projekta in za gradivo, vezano na projekt), če ne vodijo njihove bibliografije že v okviru druge institucije.

Za vodenje bibliografije mora raziskovalec bibliotekarju, ki mu vodi bibliografijo, predložiti:

 • za objavljena tiskana dela fizični izvod gradiva,
 • za objave v elektronski obliki natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
 • za izvedena dela dokazila o izvedenem delu (npr. potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.),
 • izpolnjen Obrazec za vodenje bibliografij

Avtor je odgovoren za pravilno razvrstitev bibliografskih enot. Določiti mora (v sodelovanju z bibliotekarjem) tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov. Avtor sproti spremlja svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembne in popravke sporoča v knjižnico, ki mu vodi bibliografijo.

O objavah recenziranih člankov v odprtem dostopu podrobneje glejte tu.

Vse potrebne informacije glede koriščenja ugodnosti odprtega dostopa, dnevno sveža javna in spletno dostopna poročila o porabi vavčerjev najdete tu.

Raziskovalci se vse pogosteje srečujejo z nepošteno založniško prakso, ki med drugim vključuje plenilske revije, ugrabljene revije in plenilske založnike... Več tu.

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • neobjavljenih gradiv (»izročkov«) za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije konferenc,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrad,
 • anonimnega recenzenstva.

Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

Odgovori na pogosta vprašanja so dostopni na spletni strani SICRIS-a.