Korejska pisava 1

Korejska pisava 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kang Byoung Yoong, izr. prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Vsebina

- osnovno razumevanje sistema korejske fonetične pisave hangul;
- pisanje in branje hangula;
- osnovno razumevanje črkovanja v hangulu;
- osnovno razumevanje o besedilih v mešanem pisnem sistemu (korejščina s kitajskimi pismenkami);
- razumevanje osnovnih kitajskih pismenk;
- razumevanje osnovnega besedišča iz kitajskega jezika.