Kritično branje in pisanje

Kritično branje in pisanje

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

Vsebina

Osnove znanstveno-raziskovalnega dela in medkulturnih raziskav. Znanstveno-raziskovalni epistemološki krog. Pregled literature, strukturiranje argumentacije, citiranje. Različni žanri akademskega pisanja. Reprezentacije, diskurzi, orientalizmi, identitifikacije.