Kritično branje in pisanje D

Kritično branje in pisanje D

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. - razisk. Grčar Mina, doc. dr. Veselič Maja

Osnove znanstveno-raziskovalnega dela in medkulturnih raziskav. Znanstveno-raziskovalni epistemološki krog. Pregled literature, strukturiranje argumentacije, citiranje. Reprezentacije, diskurzi, orientalizmi, identitifikacije.

Creme, Phyllis & Mary R. Lea. Kako pisati na univerzi. Ljubljana: Modrijan.
Eco, Umberto. 2003. Kako napišemo diplomsko delo. Ljubljana: Vale-Novak.
Rošker, Jana S. 2005. Na ozki brvi razumevanja: Medkulturna metodologija v sinoloških študijah. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
Hall, Stuart. 2004. 'Delo reprezentacije.' V: Medijska kultura: Kako brati medijske tekste. Luthar, Breda et al., ur. Ljubljana: Študentska založba. Str. 33-96.
Said, Edward W. 1996. Orientalizem: Zahodnjaški pogledi na Orient. Ljubljana: Studia Humanitatis.
Jenkins, Richard. 1996. Social Identity. London: Routledge. Deveto poglavje.