Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:9

Vsebina

Magistrsko delo se osredinja na teoretično in/ali raziskovalno delo v pedagoških, jezikoslovnih, literarnih, kulturoloških in drugih humanističnih vedah. Poseben poudarek je posvečen interdisciplinarnosti.