Medievistična lingvistika I

Medievistična lingvistika I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Javor Briški Marija

Vsebina

- Jezikovnozgodovinska uvrstitev srednje visoke nemščine;
- pisava in izgovorjava samo- in soglasnikov srednjevisoko-nemških besedil;
- fonemski sistem srednje visoke nemščine in sprememba fonemov;
- morfološki sistem v srednji visoki nemščini in morfološke spremembe;
- izbrana poglavja iz skladnje;
- srednjevisokonemško besedišče in leksikalno-semantične spremembe;
- prevajanje izbranih srednjevisokonemških besedil v sodobni nemški jezik.