Metodologija medkulturnih raziskav

Metodologija medkulturnih raziskav

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sernelj Tea, prof. dr. Rošker Jana

Kritično razmišljanje o temeljni politični, ekonomski in etični problematiki medkulturnih raziskav, vloga orientalizma in evrocentrizma, prepoznavanje in kritično prevpraševanje orientalističnih diskurzov in evrocentričnih elementov znotraj sodobne teorije družboslovja in humanistike. Pojem evrocentrizma, politične implikacije evrocentrizma v zgodovinskem kontekstu,
analize in interpretacije besedil ter ostalih postopkov znanstvene raziskave z upoštevanjem specifične problematike interkulturnih študij. Osnove postkolonialnih študij in njihova vpetost v sodobne medkulturne teoretske diskurze.

- Amir Samin: Evrocentrizem, kritika neke ideologije. Založba Sophia, Ljubljana, 2009.
- Edward W. Said: Orientalizem: zahodnjaški pogled na Orient. Založba Studia Humanitatis, Ljubljana, 1996.
- Boaventura de Sousa Santos: The Epistemologies of the South – Justice against Epistemicide, Routledge, London, 2016.
- Jana S. Rošker: Na ozki brvi razumevanja – medkulturna metodologija v sinoloških študijah. Filozofska fakulteta, 2005.
- Nira Yuval – Davis. Spol in nacija. Založba Sophia, Ljubljana, 2009.
- Franz Fanon: Črna koža, bele maske. Studia Humanitatis, Ljubljana, 2017.