Moderna Kitajska

Moderna Kitajska

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša, red. prof. dr. Saje Mitja

Vsebina

Posebnosti kitajske percepcije evropskih prodiranj ter metodološka vprašanja pri obravnavi sodobne zgodovine. Teorija zakonitosti kitajske zgodovine je postavljen na preizkušnjo: kategorija civilizacije v odnosu do razvoja in napredka. b) Metodološki pristop kombinira prvine tradicionalnih vzorcev kitajskega in evropskega zgodovinopisja in se izogiba izključnemu vrednotenju kvantitativnih oziroma materialnih kriterijev (povezava z novejšo antropologijo, upoštevanje posebnosti notranje integritete obravnavanih kulturno-civilizacijskih območij, itd). c) Pregled najpomembnejših zgodovinskih dogajanj in njihov pomen v kontekstu postopne modernizacije Kitajske.