Moderni italijanski jezik 3

Moderni italijanski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Morfologija in sintaksa predloga in medmeta. Osnove italijanske fonologije. Osnove besedotvorja.

1. Dardano M., Trifone P., La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, 1997, str. 306–366, 679-699
2. Salvi G., Vanelli L., Nuova grammatica italiana, Il Mulino, 2004, str. 45-119,
3. Maiden M., Robustelli C., A Reference Grammar of Modern Italian, Arnold, 2000, str. 4-20, 219–284.
4. Patota G., Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo, Novara: Garzanti Linguistica (2011), str. 91-175.
4. D'Achille P., L'italiano contemporaneo, Il Mulino, 2003, str. 116–123.
5. Kenda J., Vaje iz morfosintakse italijanskega jezika. Ljubljana: ZALOŽBA FF, Zbirka učbeniki (2013).
6. Italijanski jezik, Slovnične strukture, besedje, kontrastiranje (dodatek k predmetnemu izpitnemu katalogu za maturo, Državni izpitni center, 2001, str. 61–83, 91–116, 126-130

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.