Morfologija 1

Morfologija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

Vsebina

1. Oblikoslovni podsistem v sistemu jezikovnih ravnin.
2. Oblikoslovne kategorije.
3. Morfemska in morfološka analiza jezikovnih enot.
4. Besedne vrste v slovaščini (glagol, predlog, zaimek, števnik).
5. Besedotvorne vrste v slovaščini.