Nemški jezik 1

Nemški jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Gaber Mateja

Vsebina

Slovnične strukture se navezujejo na osnove morfologije ter skladnje nem. jezika; poudarek je na njihovi praktični uporabi. Poleg obvezne študijske literature uporabljamo avtentično literarno gradivo, pesmi, odlomke jezikovno manj zahtevnejših literarnih besedil in biografije avtorjev nemško govorečega literarnega prostora.