Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju I

Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju I

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Čuden Darko, izr. prof. dr. Polajnar Lenarčič Janja

Vsebina

Besedilo kot jezikovni znak, pojavne oblike koreference, problemi deikse in izotopije.
Strukturalni in komunikacijsko-funkcijski vidiki besedila. Večstopenjski pristopi k analizi besedil.
Multimodalnost, intertekstualnost/ medbesedilnost, jezikovne strategije komuniciranja v klasičnih in novih oz. digitalnih medijih. Hipertekstualna lingvistika.
Korpusno jezikoslovje (korpusni pristop k opisovanju ter interpretaciji pomena in rabe jezikovnih znakov), korpusna leksikografija.