Organizacija informacij

Organizacija informacij

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jug Tjaša, doc. dr. Pauman Budanović Mihela, prof. dr. Šauperl Alenka

• Analiza in izboljševanje delovnih procesov v knjižnici
o sistemska analiza kot osnova za gradnjo podatkovnih zbirk
• Analiza in razvijanje knjižničnih zbirk in knjižničnih katalogov
o analiza knjižnične zbirke in knjižničnega kataloga
o zasnova knjižničnega kataloga na podlagi lastnosti dokumentov v knjižnični zbirki
o zasnova knjižničnega kataloga na podlagi potreb njegovih uporabnikov (knjižničarjev in drugih)
• Informacijske zbirke, ki niso vezane na knjižnično gradivo:
o zbirke arhivov, muzejev in podobnih ustanov
o bibliografske podatkovne zbirke in druge zbirke za iskanje literature kot primer informacijske zbirke
• Analiza dokumentov in razvijanje ustreznih dokumentacij
o lastnosti dokumentov kot osnova za razvijanje dokumentacije
o potrebe uporabnikov kot osnova za razvijanje dokumentacije
• Vzdrževanje dokumentacij (informacijskih zbirk) in zagotavljanje dostopnosti
o uredništvo
o zagotavljanje dostopnosti ob menjavi informacijske tehnologije
o zagotavljanje dostopnosti ob naraščanju zbirke

1. Svenonius, E. (2001). The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Ma. : MIT.
2. Šauperl, A. (2002). Subject determination during the cataloging process. Lanham (Maryland), London: Scarecrow.
3. Glushko, R.J. et al. (2014). The discipline of organizing. 2. izd. Sebastopol: O`Riley
4. IFLA. (2009). Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih. URL: http://www.ifla.org/files/cataloguing/icp/icp_2009-sl.pdf
5. Aktualno gradivo, izbrano pred vsakim izvajanjem predmeta.