Osnove oblikovanja spletnih strani

Osnove oblikovanja spletnih strani

Stopnja: 1

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 5

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Maver Jasna

• Ključni elementi in funkcionalnosti spletnih strani.
• Osnove razvoja in postavitve spletnih strani.
• Osnove strukturiranja vsebin na spletišču.
• Osnove vizualnega oblikovanja.
• Programska orodja in okolja za urejanje spletnih strani.
• Zgradba HTML dokumenta, pogosto uporabljeni označevalci jezika HTML za strukturiranje vsebine, gradnjo seznamov, tabel, vključevanje slike, zvoka, videa, hiperpovezav, zemljevidov in obrazcev.
• Oblikovanje s CSS: določanje pisave, oblikovanje teksta in povezav, določanje ozadja, določanje mej, obrob, in razmikov, poravnava in nameščanje elementov, plavajoči objekti, oblikovanje seznamov in obrazcev
• Priprava in objava statične spletne strani.

Zaradi stalnega razvoja informacijskih tehnologij in didaktike poučevanja se bodo viri in literatura redno posodabljali. V uporabi bodo priročniki kot tudi spletne strani in tečaji za oblikovanje spletnih strani s HTML in CSS, na primer:
DuRocher, D. (2021). HTML & CSS quickstart guide. ClydeBank Media.
Vadnice na spletu: https://www.w3schools.com/css/default.asp