Proseminar iz slovenske umetnosti

Proseminar iz slovenske umetnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Valant Miha, doc. dr. Grabar Nika, izr. prof. dr. Žerovc Beti

Vsebina

Proseminar lahko poteka ob obiskih galerij in ateljejev, kjer je omogočen neposreden stik z umetniškimi izvirniki, pred katerimi poskuša nosilec predmeta (včasih pa tudi sam umetnik) s svojo razlago animirati udeležence k lastnemu razmisleku in presoji ter jih predvsem usmeriti k samostojnemu razpoznavanju umetniških del. Proseminarsko delo poteka tudi ob preverjanju in komentiranju objavljenih ocen oz. literature o obravnavanih delih in avtorjih. Proseminar je usmerjen v dileme sodobne umetnosti, vendar tudi v preverjanje kvalitete in ustvarjalne aktualnosti starejših pojavov.