Psihopatologija in socialna patologija

Psihopatologija in socialna patologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:50

Ure seminarjev:0

Ure vaj:10

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Bračič Mark Floyd, prof. dr. Žvelc Gregor, red. prof. dr. Pregelj Peter

Vsebina

Splošna psihopatologija:
prepoznavanje in razvrščanje psihopatoloških fenomenov, združevanje psihopatoloških fenomenov v sindrome.

Specialna psihopatologija:
prepoznavanje psihičnih motenj, njihovo razvrščanje glede na mednarodno klasifikacijo bolezni 10. revizija, poznavanje epidemiologije, osnov patofiziologije, in okvirno poznavanje metod zdravljenja psihičnih motenj.

Socialna patologija:
uvod v razumevanje odklonskosti; norme, vrednote in družbena praksa; odklonskost in nadzorovanje; formalno in neformalno nadzorovanje; normalnost in kritike normalnosti; moralni in znanstveni model razumevanja odklonskosti; odklonski pojavi kot individulni in kot družbeni pojavi; analiza uradnih statističnih podatkov o odklonskih pojavih in pravila njihovega interpretiranja; etiološke teorije odklonskosti: psihološke in sociološke teorije; oblike družbene reakcije na odklonskost; kaznovanje, terapevtsko obravnavanje, preventiva, skupnostne usmeritve; institucionalizacija in dezinstitucionalizacija obravnavanja.