Seminar iz cirilske grafije

Seminar iz cirilske grafije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Vsebina

Slovanska črkopisa: glagolica in cirilica. Razvoj obeh pisav, predvsem pa cirilice do današnjega časa. Osnovne pravopisne zakonitosti starocerkvenoslovanske cirilice. Pridobivanje veščine branja in pisanja cirilice. Praktična seznanitev s starocerkvenoslovanskimi spomeniki. Grafična in pravopisna analiza izbranih odlomkov iz starocerkvenoslovanskih besedil.