Simbolna antropologija

Simbolna antropologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čebron Lipovec Uršula

Izhodišče predmeta je opredelitev temeljnih pojmov (signal, znak, simbol) in umestitev simbolne antropologije med druge antropološke pristope. Predavanja prikažejo družbenost in materialnost znaka in sledijo konkretnim načinom analize simbolov skozi razvoj semiologije (semiotike) ter dela glavnih predstavnikov semiološke tradicije. Sledi prikaz funkcioniranja in situacijske rabe simbolov ter vpetosti posameznika v simbolne mreže, opredelitev komunikacije in hermenevtičnega kroga, družbenih pogajanj o pomenu. Predmet namenja posebno pozornost antropologiji umetnosti in performativnih dejavnosti pa tudi problematiki telesa in telesnosti, nosečnosti in rojstva, življenja in smrti, simbolnim držam marginaliziranih družbenih skupin ipd. Predmet opozarja na preseganje razlikovanja med reprezentacijami in simboli, polisemičnost simbolov in pri tem sledi posamičnim primerom simbolnih analiz v antropologiji (Lévi-Strauss, Schneider, Sahlins, Geertz, Douglas), s posebnim poudarkom na francoskem strukturalizmu. Študentje in študentke podrobno analizirajo družbeno-kulturni kontekst nastanka posameznega dela ter njegov doprinos k zgodovini vede, razčlenjuje teoretske in metodološke vplive na posameznega avtorja in sledijo vplivom njegovih teorij na njegove naslednike.

1. Douglas, Mary, 1966, Purity and Danger. New York: Praeger Publishers. 227 str..
2. Lévi-Strauss, Claude, 1988, Strukturalna antropologija. Zagreb: Školska knjiga. Str. 11 - 173.
3. Schneider, David, 1968, American kinship. Chicago: University of Chicago.
4. Turner, Victor, 1967, The Forest of Symbols. Ithaca in London: Cornell University Press. Str. 48-93.
5. Geertz, Clifford, 1973, The Interpretation of Cultures. London: Fontana Press. Str. 3 - 142.