Sistemi za poizvedovanje

Sistemi za poizvedovanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Merčun Kariž Tanja, prof. dr. Bartol Tomaž

• Vrste podatkovnih zbirk glede na različne kriterije (tip podatkov, način gradnje, dostop, strukturo...).
• Razvoj podatkovnih modelov.
• Izdelava E-R modelov in diagramov.
• Tradicionalni model bibliografske podatkovne zbirke in knjižničnega kataloga, vzajemni katalog, standardni formati podatkov.
• FZBZ kot nov model bibliografske zbirke.
• Funkcije sodobnih sistemov za poizvedovanje.
• Uporabniški, predvsem iskalni, vmesniki.
• Iskalni modeli, logični operatorji, iskalne zahteve, iskalne strategije.
• Multimedijske podatkovne zbirke in ustrezni načini poizvedovanja.
• Sodelovanje uporabnikov pri gradnji sistemov za poizvedovanje.
• Načrtovanje sistemov za poizvedovanje.

Izbrana poglavja iz / Selected chapters from:
• Van Rijsbergen CJ. Information retrieval, 2nd ed. London: Butteworths, 1979
• Korfhage RR. Information Storage and Retrieval. New York: J. Wiley, 1997
• Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2000
• Rob P, Coronel C. Database Systems: Design, Implementation, and Management, 8th ed. Boston: Thomson, 2007
• Ruthven I, Kelly D, eds. Interactive Information Seeking, Behaviour and Retrieval. London: Facet, 2011
• Hearst MA. Search User Interfaces. New York: Cambridge University Press, 2009
• Baeza-Yates, R., Ribeiro-Neto, B. Modern Information Retrieval, 2nd ed. Harlow [etc.] : Addison Wesley, 2011
• Chu, H. Information Representation and Retrieval in the Digital Age. Medford : Information Today, 2010.