Slovenska zgodovina 19. stoletja

Slovenska zgodovina 19. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Poudarek je na naslednjih tematskih sklopih:
- Značilnosti in dinamika gospodarske modernizacije slovenskega prostora v primerjavi z drugimi območji Habsburške monarhije.
- Demografski razvoj in postopno spreminjanje socialne strukture prebivalstva na Slovenskem.
- Značilnosti procesa nacionalnega oblikovanja Slovencev v primerjavi z drugimi narodi Habsburške monarhije (od nacionalizma elit do množičnega gibanja).
- Slovensko-nemška (italijanska, madžarska) razmerja.
- Oblikovanje značilne ideološko-politične konfiguracije v procesu politične demokratizacije monarhije (razlike po deželah).
- Samopodoba Slovencev (občutek ogroženosti, iskanje zaveznikov, /jug/oslovanska ideja).
- Slovenska politika v državnem zboru.
- Odnos Slovencev do Habsburške monarhije.
- Sekularizacija slovenske družbe in ločitev duhov.

1. Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice so samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja. Modrijan, Ljubljana, 2006, 560 str. ID - 226123264
2. Slovenska novejša zgodovina, 1848-1991. I. del. INZ: Ljubljana, 2005 (poglavja do leta 1914) ID - 221408256
3. Janez Cvirn: Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški monarhiji : dunajski državni zbor in Slovenci (1848-1918), Ljubljana, 2006, 320 str. ID – 229253632
4. Ostala literatura odvisna od tem.