Socialna psihologija: interakcija, grupa, aplikacija

Socialna psihologija: interakcija, grupa, aplikacija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Marčič Renata, prof. ddr. Rus Velko

Vsebina

Vsebina zajema analizo odnosa med pojmi socialnega vplivanja, socialne interakcije, komunikacije in socialne izmenjave. Akcijo/ aktivnost, delo skuša opredeliti kot od osebnostnega in okoljskega konteksta odvisno, ciljno usmerjeno, na določenih resursih temelječo instrumentalno dejavnostjo (od socialnega »avtomatizma« vsakdanjega življenja do kreativnega akta, dejavnosti, dela). Interakcija, komunikacija in socialna izmenjava pomenijo prehod na interpersonalno raven, ki zajema različne relacije in akcije (agresivnost, privlačevanje, altruizem ipd.) oz. na intra/ intergrupno raven, kjer je konkretizirana tudi v različnih procesih (sodelovanje, tekmovanje, konflikti, vodenje ipd.), ki so neločljivi od strukture (cilji, norme, vloge, distribucija moči), skupaj pa rezultirajo v klimi, kulturi in skupinskih učinkih, tako na mikro (socialni), kot na makro (societalni) ravni. Različne akcijske strategije v različno strukturiranem okolju rezultirajo v različnih aplikacijah (uporabna socialna kognicija, ekonomija in marketing, zdravje, mediji, vodenje, različne socialne skupnosti, organizacije, institucije), odnos posameznik–skupina je osnova za oblikovanje osebne, individualne in socialne identitete, ki je hkrati eden temeljnih pojmov (socialno) psihološke antropologije.