Sodobna japonščina 1

Sodobna japonščina 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:240

ECTS točke:18

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Golob Nina, doc. dr. Culiberg Luka, doc. dr. Hmeljak Marija Kristina, doc. dr. Ryu Hyeonsook

Vsebina

Slušatelji se seznanijo s posebnostmi izgovarjave, osnovami pisave, z osnovnim besediščem, morfologijo in osnovami skladnje (najpogostejši stavčni vzorci sodobne govorne in pisne japonščine):
- v 1. semestru pasivno in aktivno obvladanje dveh zlogovnih pisav katakana in hiragana in pribl. 200 pismenk, osnovno besedišče za vsakdanjo rabo (okrog 600 besed) in osnove skladnje (priredja, časovni odvisniki, pogojni odvisniki).
- v 2. semestru nadgradnja besedišča (približno 1800 besed), vsi osnovni stavčni vzorci in sociolingvistične posebnosti japonskega jezika, osnove vljudnostnega govora.