Sodobna kitajščina 2 konverzacija

Sodobna kitajščina 2 konverzacija

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Razvijanje komunikacijskih sposobnosti v obsegu besednjaka in slovnice 4. stopnje HSK.
Poudarek je predvsem na kompleksnejšem govornem sporazumevanju, ustreznih komunikacijskih spretnostih in kulturno pogojenih reakcijah v različnih situacijah.