Sodobna kitajščina 3 pisno izražanje

Sodobna kitajščina 3 pisno izražanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: Ji Hongfang, prof. dr. Rošker Jana

Načini pisnega izražanja v sodobni kitajščini, od enostavnih besedil, ki vsebujejo elemente pogovornega jezika, do težavnejših besedil z elementi formalnega izražanja.

- Han Yu Xie Zuo Jiao Cheng ( Chinese Writing Course ) For Level 2. Beijing Language & Culture Univ.
- A Practical Chinese Writing Course. Sinolingua.
- A New Chinese Writing Course, English version. Sinolingua