Sodobna kitajska politika in gospodarstvo

Sodobna kitajska politika in gospodarstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

Predmet v prvem sklopu obsega razlago političnega sistema v LR Kitajski in različic v Hong Kongu in na Taiwanu z opisom razvoja sedanjih institucij in političnih organizacij. Dalje predstavi delovanje državne uprave tako na centralnem kot na lokalnem nivoju, notranje politično problematiko ter glavne usmeritve in prioritete kitajske zunanje politike. V drugem sklopu je nato zajeta predstavitev povojnega gospodarskega razvoja, gospodarskega sistema z oblikami lastništva, upravljanja ter poslovnih navad in sodelovanja s tujino. Razlago dopolnjuje branje tekstov, povezanih z obravnavano sistemsko problematiko in z aktualnimi temami, ki se navezujejo nanjo ter analiza specifičnega izrazoslovja v teh tekstih.

Saje, Mitja. 1999. Deng Xiaoping in njegov vpliv na politiko ter reforme sodobne Kitajske. Azijske in afriške študije 3(1-2): 51?75.
Saje, Mitja. 2006. Sodobna Kitajska – Politični in gospodarski razvoj. Ljubljana: Filozofska fakulteta ZIFF.
Saje, Mitja. 2006. Azijski potenciali in mednarodna odličnost. V: Uveljavljanje mednarodne odličnosti – Lux ex oriente et occidente. Novo mesto: Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine. Str. 71?88.
Zhang, Wei-Wei. 1996. Ideology and Economic Reform under Deng Xiaoping 1978-1993. London: Kegan Paul International.
Poleg tega še: izbrani članki iz družboslovnih revij ter aktualni medijski prispevki.
Priporočeno dodatno branje:
Yu Guangyuan. 1994. China’s Socialist Modernization. Beijing: Foreign Languages Press.