Stališča, socialne kognicije in reprezentacije

Stališča, socialne kognicije in reprezentacije

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. ddr. Rus Velko

Vsebina

Predmetne, metodološke, zgodovinsko razvojne in paradigmatske značilnosti sodobne »socialne psihologije« kot kontekst za pridobivanje posebnejših temeljnih znanj v zvezi s stališči in sorodnimi pojmi, s socialno vrednotnimi orientacijami, s socialnimi reprezentacijami in komunikacijo, z diskurzom, s socialno kognicijo, z napovedovenjem vedenja, z osebnimi, osebnostnimi, »self«, skupinskimi, komunikacijskimi, socializacijskimi, kulturnimi in societalnimi dejavniki njihovega nastajanja in spreminjanja ter z empirično metodologijo njihovega raziskovanja, ki zajema metodologijo ugotavljanja in merjenja stališč, socialnih reprezentacij, socialnega znanja in sorodnih pojmov, različne socio-kognitivne pristope, analizo vsebine in konteksta ter različne (kvazi)eksperimentalne načrte za študij sprememb stališč in sorodnih pojmov.