Tradicija in moderna

Tradicija in moderna

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. - razisk. Grčar Mina, doc. dr. Veselič Maja

Različne specializirane teme iz kitajske zgodovine, umetnosti, literature in filozofije, ki bodo predstavljale nadgradnjo znanj, pridobljenih pri ostalih kulturoloških predmetih na dodiplomskem študiju.
Izbira tem se vsako leto spreminja in je odvisna od specializacij vsakokratnih gostujočih predavateljev in drugih, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta.

- Fairbank, J.K.1976. EastAsiaTraditionandTransformation. Boston : HoughtonMifflinCo., 1973; Tokyo: Charles E. TuttleCo.- Tokyo, 1976.
- Saje, Mitja. 2001.»SimilaritiesandDifferences in theProcessofModernisation in IndiaandChina«. Azijske in afriške študije. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
- Shen Zhen hui. 2001. Kultura kitajske – zbirka besedil. (Zhongguowenhuadubenxilie). Shanghai: Xue lin chuban she.
- Wang Shun hong. 1994. Zhong guo gai kuang (Oris Kitajske). Beijing: Beijing daxue chuban she.
- Poleg tega tudi drugi članki ter poglavja iz zbornikov in monografij po izboru vsakokratnih izvajalcev predmeta.