Turizem in trajnostni razvoj

Turizem in trajnostni razvoj

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Cigale Dejan

- koncept trajnostnega turizma,
- razvoj turizma v kontekstu trajnostnega razvoja,
- alternativne oblike turizma (ekoturizem, prostovoljski turizem, skupnostni turizem …),
- s turizmom in rekreacijo pogojena navzkrižja,
- pristopi k trajnostnemu načrtovanju in upravljanju turizma in rekreacije,
- kazalniki trajnostnega turističnega razvoja,
- okoljske oznake in oznake trajnostnega turizma,
- turistična politika na različnih prostorskih ravneh.

• Edgell, D. L., 2016. Managing Sustainable Tourism. A Legacy for the Future. Second Edition. New York: Routledge. COBISS.SI-ID – 513622076
• Hall, C. M., Prayag, G., Amore, A., 2018. Tourism and resilience. Individual, organisational and destination perspectives. Bristol, Blue Ridge Summit: Channel View Publications. COBISS.SI-ID – 67070306
• Hall, C. M., Lew, A. A. (ur.), 1998. Sustainable tourism. A geographical perspective. Harlow: Longman. COBISS.SI-ID – 7648610
• Holden, A., Fennell, D. (ur.), 2013. The Routledge handbook of tourism and the environment. London, New York: Routledge. COBISS.SI-ID – 52279138

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.