Upravljanje z informacijskimi viri

Upravljanje z informacijskimi viri

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Merčun Kariž Tanja, prof. dr. Bartol Tomaž

• organizacija informacijskih virov ter razumevanje razlik med klasičnimi in elektronskimi informacijskimi viri
• pridobivanje (spletnih) informacijskih virov
- vrednotenje
- vrste dostopa (odprti, zeleni, hibridni, zlati)
- licenciranje, avtorske pravice
- arhiviranje, repozitoriji
- konzorciji, naročniške revije, založniki
- financiranje
• ovrednotenje informacijskih virov in usposabljanje za uporabo
- obseg, koristnost in uporaba virov
- upravljanje s citatnimi zbirkami (posebne funkcije in napredne iskalne tehnike)
• posebni tipi informacijskih virov
• upravljanje z lastnimi viri (referencami); namigi in triki za urejanje besedil

1. Open Science Summer School (2022). Course materials. Maribor, 12.-16. September 2022. Maribor : University of Maribor, 2022
2. Johnson, P. (2014). Fundamentals of collection development and management. Chicago: American Library Association.
3. Kavčič-Čolić, A. in Vodopivec, I. (ur). (2012). Izzivi sodobnih tehnologij : konkurenčna prednost knjižničnih storitev : zbornik referatov 5. Skupno strokovno posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice pri ZBDS, Ljubljana, 17.-18. oktober 2012. Ljubljana: ZBDS.
in spletni portali ter izbrani aktualni članki iz znanstvenih časopisov.