Uvod v korejsko književnost 2

Uvod v korejsko književnost 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kang Byoung Yoong

Študenti preberejo odlomke nekaj poglavitnih korejskih literarnih del, ob tem poglobijo svoje poznavanje korejščine in obenem spoznajo zgodovinsko, družbeno in kulturno ozadje, v katerem so dela nastala.

- Kyung-sook Shin, Please Look after Mom, Knopf, 2001.
- Bruce Fulton, Modern Korean Fiction: An Anthology, Columbia University Press, 2005.
- Young-ha Kim, I Have the Right to Destroy Myself, Harcourt, 2007.
- Lee, Peter H. (2003), A History of Korean Literature, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kim, Kichung (1996), An Introduction to Classical Korean Literature: From Hyangga to P'ansori, London/Armonk, NY : E.M. Sharpe.
- Kim, Hung-gyu (1997), Understanding Korean Literature, Armonk, NY: E.M. Sharpe.
- Odlomki v originalu po presoji izvajalca ob upoštevanju želja slušateljev.