Uvod v sociologijo I

Uvod v sociologijo I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podreka Jasna, prof. dr. Antić Gaber Milica

Vsebina

Predmet Uvod v sociologijo I postavlja temelje za razumevanje družbe in družbenega, saj študente in študentke seznanja z najpomembnejšimi teoretskimi napori in empiričnimi študijami v zgodovini sociološke misli in aktualnimi družbenimi problemi in vprašanji. Tematizira vprašanja odnosa posameznik – družba; vloga in položaj posameznika v različnih vsakdanjih praksah (otroštvo, mladostništvo, zrelo obdobje, starost) ter v različnih družbenih institucijah (šola, družine, birokratske in druge sodobne organizacije, totalne organizacije).