Uvod v vzhodnoazijske študije

Uvod v vzhodnoazijske študije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

1. Oris geografije Vzhodne Azije
2. Oris jezikov in pisav Vzhodne Azije
3. Sodobne družbe v Vzhodni Aziji
4. Sodobna politika Vzhodne Azije
5. Oris razvoja umetnosti v Vzhodni Aziji
6. Oris filozofij Vzhodne Azije
7. Oris literatur Vzhodne Azije

Metodologija:
Rošker, Jana. 2005. Na ozki brvi razumevanja : medkulturna metodologija v sinoloških študijah. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije. COBISS.SI-ID - 222187008

Jeziki in pisave:
Coulmas, Florian. 1989. The Writing Systems of the World. Oxford: Basil Blackwell. Poglavja 1, 2, 3, 6, 7
Simpson, Andrew, ed. 2007. Language and National Identity in Asia. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 31980291

Poglavja 1, 7, 8, 9, 10, 11 
Taylor, Insup, and M. Martin Taylor. 2014. Writing and Literacy in Chinese, Korean and Japanese. Revised edition. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins. COBISS.SI-ID - 57992290

Zgodovina idej, filozofija in religija:
Huang, Chun-chieh. 2016. Vzhodnoazijska konfucijanstva: besedila v kontekstih. Ljubljana: Znanstvena založba FF. Uvod in prvo poglavje (od začetka do strani 49). COBISS.SI-ID - 283088896
Huang, Chun-chieh. 2017. Idejnozgodovinske perspektive vzhodne Azije. Ljubljana: Znanstvena založba FF. Uvod in prvo poglavje (od začetka do strani 30).  COBISS.SI-ID - 291749888
Rošker, Jana S. 2016. 'Nastanek in razvoj izvornega nauka (Ru jia) – od konfucijanstva do konfucianizma in nazaj.' V: Krepost kot temelj dobrega sosedstva: konfucijanstvo v sodobni Vzhodni Aziji, ur. Jana S. Rošker. Ljubljana: Znanstvena založba FF. Str. 11-35. COBISS.SI-ID - 284272384
Gethin, Rupert. 1998. The Foundations of Buddhism. Oxford: Oxford University Press. Str. 7-111. (poglavja 1-4) https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=12334…

Umetnost:
Vampelj Suhadolnik, Nataša. 2012. 'Med konservatizmom in radikalizmom: modernizacija kitajskega slikarstva v dobi republike.' V: Tradicija v objemu modernosti: stoletje kitajskega preporoda, ur. Jana S. Rošker in Nataša Vampelj Suhadolnik. Ljubljana: Znanstvena založba FF. Str. 81-110. COBISS.SI-ID - 264097024

Politika:
Istenič, Saša. 2016. 'Vzhodna Azija: kompleksna igra varnostnih dilem.' V: Na stičišču mnogoterih svetov: azijske študije v Sloveniji, ur. Luka Culiberg in Mateja Petrovčič. Ljubljana: Založba FF. Str. 261-276. (nakup) COBISS.SI-ID - 286123520
Yahuda, Michael. 2011. The International Politics of the Asia-Pacific. Abingdon & New York: Routledge. Poglavja 1, 2, 4, 6, 7, 8 COBISS.SI-ID - 48361570