Sodelujejo: doc. dr. Janja Žmavc, izr. prof. dr. Katarina Podbevšek, prof. dr. Hotimir Tivadar, asist. dr. Nina Žavbi