Vsebinska obdelava

Vsebinska obdelava

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Jug Tjaša, red. prof. dr. Šauperl Alenka

Vsebina

• Klasificiranje knjižničnega gradiva
o klasifikacijski sistemi doma in po svetu, nekoč in danes
o gradnja in vzdrževanje klasifikacijskih sistemov
• Gesljenje knjižničnega gradiva
o geselski sistemi doma in po svetu, nekoč in danes
o gradnja in vzdrževanje geslovnikov in tezavrov
• Izdelovanje izvlečkov
• Izdelovanje stvarnih kazal
• Problematika uporabnikov pri sistemih za vsebinsko označevanje
o prilagajanje sistemov za vsebinsko označevanje potrebam uporabnikov
• Vsebinsko označevanje digitalnih zbirk besedilnih, zvočnih in slikovnih dokumentov
o avtomatski in intelektualni postopki
o tezavri
• Kognitivne sheme in pojmovne mreže kot uporabniško prijazni sistemi vsebinskega označevanja