Zgodovinsko jezikoslovje

Zgodovinsko jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Currie Oliver, prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

Problemi in metode zgodovinskega jezikoslovja. Glasovne spremembe (vrste, razmerje do zgradbe in funkcije, glasovni zakoni). Analogija (tipologija analogije, analogične spremembe).
Jeziki v stiku (izposojanje, narečja, koine, pidžin, kreolski jeziki).

H. H. Hock. Principles of Historical Linguistics. Mounton De Gruyter.Berlin 1992. (744 str.)
O. Szemerényi. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt. 2. izdaja 1980 (370 str.) oz. najnovejša izdaja ali kak drug učbenik po dogovoru s predavateljem predmeta (glede na slušateljevo znanje tujih jezikov).
Campbell, Lyle. (2004). Historical Linguistics: An Introduction. Cambridge, MA: MIT Press.
Trask, Larry/McColl Millar, Robert. (2007). Trask's Historical Linguistics. London: Hodder Education.