Analiza velikih omrežij

Analiza velikih omrežij

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Definicija omrežja, vrste in predstavitve omrežij.
Viri in zbiranje omrežnih podatkov.
Računalniški programi (Pajek) za analizo in prikaz različnih vrst omrežij.
Osnovne lastnosti omrežij: stopnje, gostota, poti, najkrajše poti, razdalja, premer.
Središčnost in pomembnost enot: mere središčnosti in pomembnosti enot, usredinjenost omrežij.
Skupine enot: skupina, razbitje, povezanost, komponente, klike, jedra, kohezivnost, skupnosti.
Metode za odkrivanje skupnosti v omrežjih.
Otoki.
Dvovrstna omrežja in množenje omrežij.
Bločni modeli: enakovrednost enot, metode neposrednega in metode posrednega bločnega modeliranja, osnovne vrste bločnih modelov (npr. center-periferija, hierarhija).

Obvezna:
1. de Nooy, W., Mrvar, A., and Batagelj, V. (2011): Exploratory Social Network Analysis with Pajek: Revised and Expanded. 2nd Edition. New York: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 2048531987
2. Mrvar, A., and Batagelj, V. (2016): Pajek and Pajek-XXL. Programs for Analysis and Visualization of Very Large Networks. Reference Manual. List of commands with short explanation. Available online: http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/pajekman.pdf

Dodatna:
1. Doreian, P., Batagelj, V., and Ferligoj, A. (2005): Generalized blockmodeling. Cambridge: Cambridge university press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=12930…