Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Digitalna identiteta in uradna oblika komuniciranja na FF

Neposredna izvedba študijskega procesa na fakultetah je temelj univerzitetnega izobraževanja

Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške umetnosti v Sloveniji

Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

TermFrame: Terminologija in sheme znanja v medjezikovnem prostoru

Intenzivni program skupnega magistrskega programa KREOL

Podelitev prvega Toporišičevega priznanja

Doc. dr. Dušan Mlacović sodeloval na mednarodnem kongresu medievistov 2022 v Leedsu

Študenta Filozofske fakultete Tanja Božić in Sašo Puljarević - prejemnika nagrade Mlado Pero