Sodelovanje na konferenci Dolgoročne spremembe okolja

Dr. Žiga Zwitter je sodeloval na konferenci Dolgoročne spremembe okolja.

Dr. Žiga Zwitter je sodeloval na konferenci Dolgoročne spremembe okolja.

Na bienalni konferenci Dolgoročne spremembe okolja, ki jo organizira Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, je dr. Žiga Zwitter 17. maja predstavil nastajajočo znanstveno monografijo Historical Biodiversity in the Alps: Grassland Agroecosystems in the Last Millennium / Biodiverziteta v zgodovini Alp: agroekosistemi travišč v zadnjem tisočletju, ki jo zaključuje v soavtorstvu z dunajskim botanikom Leonidom Rasranom (Universität für Bodenkultur Wien). 

Foto: Žiga Zwitter

Zadnje novice
26. 02. 2024

Zahvala in hvalnica Matjažu Kmeclu

Prof. dr. Matjaž Kmecl (foto: Miran Hladnik, Wikipedija)
20. 02. 2024

Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

Utrinek s srečanja s študentkami in študenti na izmenjavi
19. 02. 2024

Informativni dnevi na Filozofski fakulteti

Predstavitev študija psihologije