Oddelek za sociologijo

Covid-19 izvedba predmetov v zimskem semestru 2020-2021

Na Oddelku za sociologijo UL FF začnemo z izvajanjem predmetov v ponedeljek, 5. 10. Predmete bomo izvajali po urniku, ki je objavljen v VISu. Glavna omejitev je omejen sedežni red v predavalnicah zaradi vzdrževanja 1,5-metrske razdalje med udeleženci. Večino predmetov bomo na začetku zimskega semestra izvajali na hibridni način. To pomeni, da bodo študentke in študentje razdeljeni v dve skupini po abecedi priimkov, ki se bosta iz tedna v teden izmenjevali v predavalnici, medtem ko bo druga skupina spremljala prenos iz predavalnice prek Zooma. V prvem tednu oktobra (od 5. do 9. 10.) bodo v predavalnici tisti s priimki na od A do K, v drugem tednu pa tisti s priimki na od L do Ž, če ni pri posameznem predmetu določeno drugače. Naslovi Zoom prenosov bodo objavljeni med Gradivi pri predmetu v VIS-u in/ali v spletni učilnici. Pri nekaterih predmetih delitev študentk in študentov v dve skupini ne bo potrebna, nekatere predmete ali dele predmetov pa bomo izvajali samo prek Zooma.

red. prof. dr. Milica Antić Gaber:

Uvod v sociologijo I: uvodno srečanje s predstavitvijo načina dela na predavanjih in vajah bo za študentke in študente, katerih priimki se začenjajo na od A do M, 6. 10. ob 11.20 v predavalnici 18, za tiste s priimki na od N do Ž pa en teden kasneje, 13. 10. V nadaljevanju semestra bodo predavanja pri tem predmetu potekala hibridno v dveh skupinah.

Pri Sociologiji spola bo uvodno predavanje 5.10. po urniku za študentke in študente, katerih priimki se začenjajo na od A do L; v četrtek  8.10. pa za tiste s priimki na od M do Ž. V nadaljevanju bo predmet izvajan hibridno v dveh skupinah.

Sociologija spola in spolnosti bo potekala v predavalnici. Izvajalca bosta še obvestila študentke in študente, ali bodo razdeljeni v dve skupini ali ne.

izr. prof. dr. Vlasta Jalušič:

Predmet Nacionalizmi, rasizmi in politike spola bo potekal v predavalnici v eni ali dveh skupinah, odvisno od števila vpisanih študentov.

doc. dr. Nikolai Jeffs:

Raziskovalni seminar bo potekal prek Zooma.

red. prof. dr. Tina Kogovšek:

Predavanja in vaje iz Osnov sociološkega raziskovanja I bodo potekala hibridno, z razdelitvijo študentk in študentov v dve skupini (A do M, N do Ž).

asist. dr. Živa Kos:

Uvodno predavanje iz Prakse poučevanja sociologije bo 9. 10. ob 8.50 v predavalnici 430. V nadaljevanju bo predmet izvajan prek Zooma in v srednjih šolah, kjer bodo potekale hospitacije.

doc. dr. Gorazd Kovačič:

Predavanja iz Klasične sociološke misli bodo ob ponedeljkih potekala prek Zooma, ob torkih pa hibridno v predavalnici in prek Zooma z razdelitvijo študentk in študentov v dve skupini.

doc. dr. Primož Krašovec:

Uvodna predavanja pri predmetih Teorija družbene moči, epistemologija humanistike in družboslovja ter Teoretizacija svetovnega horizonta bodo izvedena v predavalnici po urniku, predavatelj bo še obvestil študente, ali v eni ali v dveh skupinah. V nadaljevanju semestra bo predmete izvajal prek Zooma.

red. prof. dr. Roman Kuhar:

Uvod v gejevske in lezbične študije: prvo srečanje bo potekalo 8. 10. 2020 ob 17.10 na Zoomu. Nato bo predmet do sredine semestra potekal hibridno, z razdelitvijo študentk in študentov v dve skupini. V drugem delu semestra bo spet izveden prek Zooma. Izvajalec je vpisanim že poslal Zoom naslov za prvo srečanje. Če ga niste prejeli, mu pišite na e-naslov roman.kuhar@ff.uni-lj.si

Sociologija spola in spolnosti bo potekala v predavalnici. Izvajalca bosta še obvestila študentke in študente, ali bodo razdeljeni v dve skupini ali ne.

izr. prof. dr. Damjan Mandelc:

Predmeti Sociologija naroda in nacionalizma, Sociologija družbenih gibanj in političnih institucij, Izbrane teme iz sociologije globalizacije in Sociologija evropskih integracij bodo vsaj v začetku semestra izvajani hibridno, z razdelitvijo študentk in študentov v dve skupini.

doc. dr. Bernard Nežmah:

Predmet Publicistika bo izvajan v predavalnici v eni skupini.

asist. dr. Jasna Podreka:

Uvod v sociologijo I: uvodno srečanje s predstavitvijo načina dela na predavanjih in vajah bo za študentke in študente, katerih priimki se začenjajo na od A do M, 6. 10. ob 11.20 v predavalnici 18, za tiste s priimki na od N do Ž pa en teden kasneje, 13. 10. V nadaljevanju semestra bodo vaje potekale v predavalnicah v treh vzporednih terminih, in sicer v vsakem hibridno. Študentke in študentje bodo razdeljeni v tri termine glede na velikost predavalnic.

doc. dr. Igor Škamperle:

Vsi predmeti, Osnove humanistične misli, Sociologija vizualnih umetnosti, Primerjalna religiologija z uvodom v religiologijo in Sociologija skupnosti, bodo izvajani v predavalnici in najverjetneje brez delitve študentov v dve skupini.

izr. prof. dr. Tomaž Toporišič:

Uvodna ura v Sociologijo gledališča bo 7. 10. v predavalnici 430, in sicer za študentke in študente s priimki na od A do L ob 17.10, za tiste s priimki na od M do Ž pa ob 18.20. V nadaljevanju semestra bo predmet izvajan hibridno.

doc. dr. Ičo Vidmar:

Uvodno srečanje za predmet Družbene spremembe in razvoj bo v ponedeljek, 5. 10. ob 14.40 v parku za FF, če bo vreme primerno. V nadaljevanju bo predmet izvajan prek Zooma. Sociologija medijev in komuniciranja se izvaja v predavalnici v eni skupini.

red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat:

Uvodna predstavitev dela na predavanjih in vajah iz predmeta Uvod v sociologijo kulture I bo v torek, 6. 10. zjutraj v predavalnici 18, pri čemer tisti s priimki na od A do M pridejo ob 8.00, tisti na od N do Ž pa ob 8.50. V nadaljevanju bodo predavanja pri tem predmetu in pri Kulturni analizi in reprezentacijah potekala hibridno, z razdelitvijo študentk in študentov v dve skupini.

doc. dr. Ana Vogrinčič Čepič:

Uvodna predstavitev dela na predavanjih in vajah iz predmeta Uvod v sociologijo kulture I bo v torek, 6. 10. zjutraj v predavalnici 18, pri čemer tisti s priimki na od A do M pridejo ob 8.00, tisti na od N do Ž pa ob 8.50. Vaje iz tega predmeta se izvajajo od 9. 10. dalje, in sicer v treh vzporednih terminih in hibridno, z razdelitvijo študentk in študentov v dve skupini (A-M, N-Ž).

Izbirni predmet Sociologija knjige in branja bo potekal hibridno, z razdelitvijo v dve skupini.

izr. prof. dr. Anja Zalta:

Sociologija religije bo izvedena hibridno v dveh skupinah.

Drugostopenjska predmeta Spol in religija in Primerjalna religiologija z uvodom v religiologijo bosta izvajana v predavalnici. Izvajalka bo še obvestila študentke in študente, ali bodo razdeljeni v dve skupini ali ne.

28. 9. 2020

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Družbena razmerja: Ples živih – ples mrtvih

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Brezstična točka OHK za osebni prevzem od 1. do 31. 3. 2021

Referat, Referat za doktorski študij, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Danes: Okrogla miza - Znanstveno komuniciranje