Oddelek za zgodovino

Ivan Smiljanić, prejemnik dekanove nagrade

Kult Franceta Prešerna v socialistični Jugoslaviji na primeru Kranja

Magistrsko delo analizira slavilni odnos, ki so ga do pesnika Franceta Prešerna imeli v obdobju socialistične Jugoslavije med 1945 in 1991. Z uporabo širokega spektra virov in literature je predstavljeno, kako je partizansko gibanje Prešerna že med drugo svetovno vojno apropriiralo ter mu nadelo podobo protokomunističnega revolucionarja. Podoba se je ohranjala tudi v prvih povojnih letih, nato pa se je vse bolj reinterpretirala, spreminjala in odmirala. V magistrskem delu so opisane štiri kronološke faze tega procesa. Na lokalnem nivoju je spreminjajoči se odnos do Prešerna opredeljen z analizo dogajanja v Kranju, enem od središč njegovega kulta. Magistrsko delo gradi na dosedanjih raziskavah pesniškega kulta in jih nadgrajuje s še ne analiziranimi aspekti, ki na specifičen način osvetljujejo jugoslovanske politične in kulturne razmere. Fokus ostaja na temeljiti zgodovinopisni analizi politične (re)interpretacije in (iz)rabe kulturnega problema, postavljeni v ustrezen kontekst.

Mentor: prof. dr. Božo Repe, somentor: doc. dr. Peter Mikša

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Goran Vranešević

Oddelek za klasično filologijo

Brezstična točka OHK za osebni prevzem od 1. do 31. 3. 2021

Oddelek za azijske študije

Okrogla miza: Moderna in sodobna tajvanska filozofija / Round Table: Modern and Contemporary Taiwanese Philosophy

Mednarodna pisarna, Referat, Referat za doktorski študij, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Projekt VTIS: Tujina mene mika