Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Izvajanje prakse za dvopredmetne komparativiste drugega letnika(letni semester 2022/23)

Obveščamo vas, da se predmet Pedagoška praksa izvaja v letnem semestru in je dvodelen: obsega 30 ur seminarja ter skupinsko praktično usposabljanje pri pouku slovenščine pa partnerskih osnovnih in srednjih šolah. Praksa se bo v št. l. 2022/23 izvajala v skupinah po največ tri študente pri izbranih učiteljih mentorjih, ki jih določi Katedra za didaktiko slovenščine Oddelka za slovenistiko FF UL. Dodatno pojasnilo za dvopredmetno pedagoško smer slovenistika – komparativistika: na prakso pri pouku slovenščine (s poudarkom na književnem pouku) odhajate v drugem letniku dvakrat: v okviru slovenistične prakse v zimskem semestru ter komparativistične prakse v letnem semestru (v letnem semestru boste tudi na slovenistični praksi s poudarkom na pouku slovenskega jezika). Ti dve praksi v letnem semestru lahko združite, vendar se priprave na mini, celourne in izpitne nastope na obeh književnih praksah ne smejo podvajati (priprave morajo biti na različne učne teme in učne enote). Hkrati se priporoča, da sta praksi izvedeni na različnih šolah in različnih stopnjah šolanja (npr. na osnovni in srednji šoli). Podrobnejše informacije o izvajanju slovenistične in komparativistične prakse boste prejeli v četrtek, 6. 10., od 9.40 do 11.15 v pred. 2 na Tobačni. Vljudno vabljeni!

Obvestila

Oddelek za geografijo

Začetek obveznosti v letnem semestru 2022/23 (BlažR)

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Obvestilo

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Danica Čerče

Oddelek za arheologijo

Knjižnica Odd. za arheologijo

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Sprememba GU Anja Mrak

Oddelek za sociologijo

Knjižnica Oddelka za sociologijo

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lara Burazer

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (6. 2. – 10. 2. 2023)

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Poletni semester 2022/23