Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Natečaj revije Sodobnost

Nagrada za najboljšo kratko zgodbo 2021

Revija Sodobnost razpisuje natečaj za najboljšo kratko zgodbo leta 2021. Nagrada znaša 1000 evrov in bo podeljena ob navzočnosti predstavnikov medijev in uglednih gostov na posebni prireditvi v Ljubljani. Nagrajeno zgodbo in pet nominiranih besedil bo objavila revija Sodobnost. Poslana besedila bo ocenjevala tričlanska žirija. Avtorji/-ce, ki želijo sodelovati, naj pošljejo s šifro opremljena besedila v treh izvodih najpozneje do 10. marca 2021 na naslov: SODOBNOST, uredništvo, Stare Črnuče 2b, 1231 Ljubljana. Besedilom naj v posebni zaprti ovojnici (označeni z isto šifro) priložijo svoje podatke: ime in priimek, naslov, elektronski naslov ali telefonsko številko. Zgodba ne sme biti daljša od ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki). Vsak avtor/-ca sme sodelovati samo z dvema besediloma, ki morata biti poslana ločeno. Avtorji/-ce ne smejo biti člani uredniškega odbora revije Sodobnost. Nagrada vsebuje tudi honorar za objavo zgodbe. Za objavo nominirane zgodbe bodo honorirane.

Nagrada za najboljši slovenski esej 2021

Revija Sodobnost razpisuje natečaj za najboljši slovenski esej leta 2021. Zmagovalec/-ka bo prejel/-a nagrado v znesku 1000 evrov. Podeljena bo na slavnostni prireditvi v Ljubljani. Šest najboljših esejev (vključno z nagrajenim) bo objavljenih v reviji Sodobnost. Besedila, ki jih bo ocenjevala tričlanska žirija, je treba poslati v treh izvodih do 10. marca 2021 na naslov: KUD Sodobnost International, Suhadolčanova 64, 1231 Ljubljana. Besedila avtorjev/-ic, ki ne bodo upoštevali/-e vseh pogojev, bodo izločena. Pogoji so: a) besedila je treba opremiti s šifro, b) v posebni ovojnici, označeni z isto šifro, je treba priložiti ime, priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov, c) esej naj bo splošne oz. literarne narave; strokovnih esejev z opombami žirija ne bo upoštevala, č) avtorji/-ce smejo sodelovati z največ tremi prispevki, ki morajo biti poslani ločeno, d) avtorji/-ice ne smejo biti člani uredniškega odbora Sodobnosti, e) eseji ne smejo biti krajši od 20.000 in ne daljši od 40.000 znakov s presledki. Nagrada vsebuje tudi honorar za objavo eseja. Za objavo predlagani eseji bodo honorirani.

Nagrada sončnica na rami

KUD Sodobnost International razpisuje sončnico na rami, nagrado za pedagoške delavce, knjižničarje in vse tiste, ki se ukvarjajo s spodbujanjem branja med otroki in najstniki. Nagrajenec/-ka bo prejel/-a nagrado v znesku 1000 evrov. Podeljena bo na slavnostni prireditvi v Ljubljani. Predloge lahko podajo ustanove, ki delujejo na področju šolstva in izobraževanja, knjižnice ter posamezniki ali kolektiv, ki vsakodnevno spremlja delo predlaganega kandidata oziroma kandidatke. Vsak član žirije lahko poda po en predlog. Kandidat/-ka za nagrado je lahko vsak, ki deluje na območju Republike Slovenije oziroma zunaj Republike Slovenije v šolah s slovenskim učnim jezikom ali pri slovenskem dopolnilnem pouku (poučevanje slovenščine za slovenske izseljence in njihove potomce). Prijave, ki jih bo ocenjevala tričlanska žirija, je treba poslati v treh izvodih do 1. marca 2021 na naslov: KUD Sodobnost International, Suhadolčanova 64, 1231 Ljubljana, z oznako Za nagrado sončnica na rami, nagrada za spodbujanje veselja do branja 2021.

Pravilnik o nagradi.

Prijavnica sončnica na rami

Več informacij na tej strani. 

Obvestila

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave 2022/23

Oddelek za slovenistiko

Novi razpis za Erasmus študentske izmenjave

Oddelek za zgodovino

Razpis za kratkoročne doktorske mobilnosti 2021-22 - izvedba v letnem semestru

Oddelek za geografijo

Štipendije Nemške zvezne fundacije za okolje

Oddelek za zgodovino

Predavanje - dr. Irena Selišnik

Oddelek za zgodovino

Odprt razpis za Erasmus študijske izmenjave 2022/23

Oddelek za umetnostno zgodovino

ERASMUS+ razpis za kratkoročne doktorske mobilnosti (letni semester 2021/22)

Oddelek za geografijo

Razpis Erasmus študijske izmenjave 2022-2023

Oddelek za umetnostno zgodovino

ERASMUS+ ŠTUDIJSKE IZMENJAVE 2022/2023

Oddelek za geografijo

Razpis Erasmus izmenjav in prakse za doktorske študente